CÔNG NGHỆ 10
CÔNG NGHỆ 10
Chương 1
TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
BÀI 8
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT
CÔNG NGHỆ 10THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG CỦA HẠT


I. MỤC TIÊU
Kiến thức:

- Thực hiện được các thao tác trong quy trình xác định độ chua của đất bằng phương pháp thông thường.
- Rèn luyện tính chu đáo, cẩn thận thông qua việc thực hiện đúng quy trình thực hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

2. Kỹ năng:
- Rèn luyện được kỹ năng trong nghiên cứu khoa học, vệ sinh môi trường.
- Áp dụng được kiến thức và kỹ năng vào thực tế sản xuất tại gia đình và địa phương


I. MỤC TIÊU
3.Thái độ:
- Luôn coi trọng sự hợp tác với các bạn trong nhóm và sự hỗ trợ của thầy, cô giáo trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động.
- Có ý thức và hứng thú tham gia các hoạt động học tập.


II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên :
- Máy tính, máy chiếu
- Giáo án powerpoint
- Phiếu học tập, hình ảnh về các loại đất, giấy quỳ tím, thang chỉ thị màu
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu tài liệu về các loại đất trồng
- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.
- Viết bài báo cáo thực hành theo nhóm


II. CHUẨN BỊ
Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ ( 2-3 mẫu).
Máy đo pH
Đồng hồ bấm giây ( đồng hồ đeo tay).
Dung dịch KCl 1N hoặc nước cất.
Bình tam giác ( bình nón) dung tích 100 ml: 2
Ống đong dung dịch 50 ml: 1
Cân kĩ thuật.


II. CHUẨN BỊ


II. CHUẨN BỊ
C�n ki thu?t


II. CHUẨN BỊ
Bình Tam Giác


II. CHUẨN BỊ
Phễu (quặn)


II. CHUẨN BỊ
Bình đong


II. CHUẨN BỊ
Dung dịch KCL 1N


II. CHUẨN BỊ
Máy đo pH


II. CHUẨN BỊ
Thang chỉ thị màu pH


II. CHUẨN BỊ
Thang chỉ thị và giấy quỳ tím


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 1:
Cân 20g mẫu đất đổ vào bình tam giác dung tích 100ml.
Cân đất bằng cân điện tử


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 2:
Dùng ống đong, đong 50ml dung dịch KCl 1N đổ vào bình tam giác chứa mẫu.
Đổ dung dịch KCl vào bình tam giác


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 3:
Dùng tay lắc đều 15 phút

Dùng tay lắc bình tam giác


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Bước 4:
- Xác định độ pH của đất.
- Dùng máy đo pH để đo.
- Vị trí bầu điện cực ở giữa dung dịch huyền phù.
- Đọc kết quả ghi trên máy khi đã hiện số ổn định trong 30 giây, ghi kết quả


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Đo pH bằng máy đo pH


III. QUY TRÌNH THỰC HÀNH
Đo pH bằng giấy đo pH, thang chỉ thị màu


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Đo pH trong phòng thí nghiệm bằng giấy quỳ


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
nguon VI OLET