chào mừng quý thầy cô về dự giờ mĩ thuật
kiểm tra đồ dùng học tập
Em hãy cho biết hai bức tranh này khác nhau ở điểm nào?
quan sát, nhận xét
1
2
giới thiệu bài
- Em hãy nhận xét chân dung của mọi người có giống nhau không?
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
- Những bức tranh này vẽ khuôn mặt, vẽ nửa người hay toàn thân?
- Tranh chân dung thường vẽ khuôn mặt người là chủ yếu, thể hiện được những đặc điểm riêng của người được vẽ.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
- Tranh chân dung vẽ những gì?
+ Hình dáng khuôn mặt, các chi tiết: Mắt, mũi, miệng, tóc, tai.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
- Ngoài khuôn mặt còn vẽ những gì?
+ Cổ, vai, thân
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
Em có nhận xét gì về màu sác của những bức tranh, các nét chi tiết?
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
Nét mặt người trong tranh thể hện như thế nào?
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
II. Cách vẽ trânh chân dung
- Nhớ lại đặc điểm hình dáng riêng của người được vẽ.
- Vẽ hình khuôn mặt, nửa người hay toàn thân để bố cục hình vẽ vào giấy cho phù hợp.(Vẽ khuôn mặt chính diện hoăc vẽ nghiêng)
- Vẽ hình khuôn mặt trước, vẽ tóc, cổ, vai sau.
- Vẽ các chi tiết: mắt, mũi, miệng, tai..
- Vẽ màu.( Vẽ màu các bộ phận chính trước: Khuôn mặt, tóc, áo, nền sau đó vẽ màu các chi tiết mắt, môi, tóc, tai.Màu vẽ tươi sáng, rõ hình ảnh khuôn mặt)
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
- Hướng dẫn cách sắp xếp bố cục.
+ Trong ba bức tranh này bài nào đẹp, bài nào chưa đẹp? Vì sao?
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Hướng dẫn cách Vẽ tranh chân dung
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Vẽ chân dung
Bài 8: Vẽ tranh
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
II. Cách vẽ trânh chân dung.
III. Thực hành.
- Bài vẽ hôm nay con sẽ vẽ ai? Người được vẽ có đặc điểm gì?
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 8: Vẽ tranh
Vẽ chân dung
Em hãy nêu các bước vẽ tranh chân dung?
1- Vẽ hình khuôn mặt.
2- Vẽ tóc, cổ, vai sau.
3- Vẽ các chi tiết: mắt, mũi, miệng, tai..
4- Vẽ màu.(Màu vẽ tươi sáng, rõ hình ảnh khuôn mặt)
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Vẽ chân dung
Bài 8: Vẽ tranh
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
II. Cách vẽ trânh chân dung.
III. Thực hành.
- Em hãy chọn một người thân để vẽ.
1- Vẽ hình khuôn mặt.
2- Vẽ tóc, cổ, vai sau.
3- Vẽ các chi tiết: mắt, mũi, miệng, tai..
4- Vẽ màu.(Màu vẽ tươi sáng, rõ hình ảnh khuôn mặt)
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011
Mĩ thuật
Vẽ chân dung
Bài 8: Vẽ tranh
I. Tìm hiểu về tranh chân dung.
II. Cách vẽ trânh chân dung.
III. Thực hành.
- Em hãy chọn một người thân để vẽ.
1- Vẽ hình khuôn mặt.
2- Vẽ tóc, cổ, vai sau.
3- Vẽ các chi tiết: mắt, mũi, miệng, tai..
4- Vẽ màu.(Màu vẽ tươi sáng, rõ hình ảnh khuôn mặt)
Nhận xét tranh:
1. Cách sắp xếp bố cục trong tranh ?
2. Cách vẽ hình ?
3. Màu sắc trong tranh như thế nào ?
trưng bày sản phẩm

Bài học đến đây kết thúc
Chúc thầy cô mạnh khoẻ
Chúc các em học sinh Chăm Ngoan -Học Giỏi