Bài 7: VẼ THEO MẪU
LỌ HOA VÀ QUẢ
(Tiết 2: Vẽ màu)
Giáo viên thực hiện: NGÔ TIẾN THỊNH
I.Quan sát nhận xét:
Quan sát mẫu cho biết:
Bài 7
VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ
(Tiết 2: Vẽ màu)
- M�u s?c chớnh c?a m?u (L?,qu? ,n?n ).
- Cỏc d? d?m nh?t c?a m?u.
- M�u s?c ?nh hu?ng qua l?i gi?a cỏc v?t m?u ( l? v?i qu? ,qu? v?i qu? ,l? v� qu? v?i n?n ..)
II. Hướng dẫn cách vẽ màu:
Bài 7
VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ
(Tiết 2: Vẽ màu)
B1- Nhìn mẫu để điều chỉnh lại hình .
B2 - Phác các mảng màu đậm , nhạt chính ở lọ ,quả,nền .
B3 - Vẽ màu ,điều chỉnh cho sát với mẫu .
-Luu ý:
- Cỏc v?t d?t c?nh nhau ,m�u s?c s? cú ?nh hu?ng qua l?i .
- C?n v? m�u cú d?m ,cú nh?t d? t?o khụng gian cho tranh.
B1
B3
B2
Vòng thuần sắc theo các bậc màu
Ví dụ trong thiên nhiên
Ví dụ trong thiên nhiên
Hãy sắp xếp lại các bước để tiến hành bài vẽ màu theo mẫu
A
B
C
Trò chơi cũng cố
ĐÁP ÁN
A
B
C
B1- Nhìn mẫu để điều chỉnh lại hình .
B2 - Phác các mảng màu đậm, nhạt chính ở lọ, quả,nền .
B3 - Vẽ màu, điều chỉnh cho sát với mẫu .
Bài 7
VẼ LỌ HOA VÀ QUẢ
(Tiết 2: Vẽ màu)
III. Thực hành
Các em tiếp tục thực hành vẽ màu lọ hoa và quả vào bài vẽ hình đã học ở tiết trước.
Ứng dụng màu sắc trong trang trí nội thất
Ứng dụng màu sắc trong trang trí nội thất
Ứng dụng màu sắc trong trang trí nội thất
IV. DẶN DÒ:
Hoàn thành bài vẽ hình lọ hoa và quả.
Nhớ chụp hình bài vẽ hoàn chỉnh và gởi vào classroom nhé.
GIỜ HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
nguon VI OLET