Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh - tiet 8 xo vietnghe tinh ppt

  • 09/09/2019 04:37:09
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 7.62 M, số trang : 20 ,tên tiet 8 xo vietnghe tinh ppt

Slides

Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh slide 1
Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh slide 2
Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh slide 3
Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh slide 4
Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh slide 5

Chi tiết

XÔ VIẾT NHỆ-TĨNH.
LỊCH SỬ
LỚP 5C.
GIÁO VIÊN: NGUYỄN PHÚ QUỐC.
TRƯỜNG TIỂU HỌC C NHƠN MỸ.
Lịch sử
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào? Ở đâu?
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
1. Diễn biến cuộc biểu tình ngày 12/09/1930.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
1. Diễn biến cuộc biểu tình ngày 12/09/1930.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
- Hãy kể lại diễn biến cuộc biểu tình ngày 12/09/1930
+ Ngày 12/09/1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam đàn kéo về Vinh để biểu tình.
+ Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng đến Nghệ -Tĩnh.
+ Thực dân Pháp đàn áp dã man.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
2. Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
- Trong những năm 1930 - 1931 Nhiều vùng nông thôn có những biểu hiện gì về xây dựng cuộc sống mới?
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Người nông dân dưới thời Pháp thuộc
Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930- 1931.
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
2. Những chuyển biến mới ở nơi nhân dân giành được chính quyền.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
- Trong những năm 1930 - 1931 Nhiều vùng nông thôn có những biểu hiện gì về xây dựng cuộc sống mới?
+ Nhân dân giành được quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới, được nghe giải thích chính sách và bàn bạc công việc chung.
+ Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
+ Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
3.Ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
- Nêu ý nghĩa của phong trào xô viết Nghệ -Tĩnh?
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931.
Người nông dân dưới thời Pháp thuộc
Phong trào xô viết Nghệ -Tĩnh
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
3.Ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh.
* Đọc thông tin SGK trang 17, 18 TLCH.
- Nêu ý nghĩa của phong trào xô viết Nghệ -Tĩnh?
+ Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng làm cách mạng của nhân dân lao động.
+ Kích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Nghĩa trang 12-9 tại Hưng Nguyên
Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết tại Ngã ba Nghèn
Tượng đại Công - Nông - Binh tại ngã ba Bến Thủy
Lễ khánh thành tượng đài xô viết Nghệ -Tĩnh

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Vinh
4
Lịch sử
Xô viết Nghệ -Tĩnh
Trong những năm 1930-1931, nhân dân Nghệ -Tĩnh đã đấu tranh quyết liệt, giành được quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Ngày 12-9 là ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ -Tĩnh.
GHI NHỚ:
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019
CHÀO CÁC EM !

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ