Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX

Đăng ngày 9/28/2014 9:19:19 PM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: Violet Hỗ Trợ Thư Viện | Lần tải: 581 | Lần xem: 6 | Page: 29 | Kích thước: 8.23 M | Loại file: ppt
 • Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX - 1
 • Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX - 2
 • Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX - 3
 • Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX - 4
 • Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX - 5
 • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX, Lịch sử 8. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX thuộc danh mục Lịch sử 8 được chia sẽ bởi thành viên Violet Hỗ Trợ Thư Viện tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Lịch sử 8 , có tổng cộng 29 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem CHƯƠNG III CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 9 ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX Ấn Độ Trung Quốc Nga Việt Nam Chương III:châu á thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX Bản đồ Ấn Độ I, nói thêm là Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh - Qóa tr×nh x©m l­îc: Cuối thế kỷ XVIII, Anh đã độc chiếm được ấn Độ Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII https://nslide.com/bai-giang/bai-9-an-do-the-ki-xviii-dau-the-ki-xx.ri4e0q.html

Nội dung

CHƯƠNG III
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 9
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
Ấn Độ
Trung Quốc
Nga
Việt Nam

Chương III:châu á
thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XX
Bản đồ Ấn Độ
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
Cuối thế kỷ XVIII, Anh đã độc chiếm được ấn Độ
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Chân dung Nữ Hoàng Anh Victoria
Lễ lên ngôi của Nữ Hoàng Victoria
ở Ấn Độ
- Chính sách thống trị:
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
Quan sát bảng thống kê sau và cho biết chính sách thống trị cơ bản về kinh tế của thực dân Anh ở ấn Độ?
+ Kinh tế: vơ vét, bóc lột và kìm hãm nền kinh tế
+ Chính trị- văn hóa - xã hội: chính sách cai trị trực tiếp,
"chia để trị", "ngu dân".
Những chính sách thống trị của thực dân Anh đã gây ra hậu quả gì đối với ấn Độ?
- Hậu quả:
Giá trị lương thực xuất khẩu
tăng hơn 10 lần <- -> Số người
chết đói tăng 37,5 lần
- Đời sống nhân dân bị bần cùng,chết đói
- Kinh tế bị suy kiệt
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
- Qóa tr×nh x©m l­îc:
- Chính sách thống trị:
Những hình ảnh về nạn đói ở ấn Độ do hậu quả chính sách cai trị của thực dân AnhII. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Nguyên nhân:
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
Do sự thống trị tàn ác của thực dân Anh
- Diễn biến:
Khởi nghĩa Xipay 1857
Diễn biến
Khởi nghĩa Xipay 1857
Diễn biến
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859).
Thực dân Anh đàn áp nghĩa quân Xipay
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
- Nguyên nhân: Do sự thống trị tàn ác của thực dân Anh
- Diễn biến: SGK trang 57
ý nghĩa lớn nhất của khởi nghĩa Xi-pay là gì?
- ý nghĩa: Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của
nhân dân ấn Độ
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
1. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859)
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn Độ
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
2. Sự ra đời và hoạt động của Đảng Quốc đại
- 1885: giai cấp tư sản ấn Độ thành lập Đảng Quốc đại
Mục tiêu đấu tranh của Đảng Quốc đại là gì?
- Mục tiêu: đấu tranh giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế
- Hoạt động:
Quá trình hoạt động của Đảng Quốc đại đã diễn ra như thế nào?
+ Phái ôn hòa: thỏa hiệp với Anh
+Phái cấp tiến: do Ti lắc lãnh đạo,
kiên quyết chống Anh
Ôn hòa

(Mehta)
Chủ trương thỏa hiệp
Cấp tiến

(Ti - lac)
Kiên quyết chống thực dân Anh
Lược đồ phong trào cách mạng ở A�n Độ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Hãy kể tên một số cuộc khởi nghĩa điển hình ở ấn Độ trong thời gian này ?
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nh�n d�n biĨu t�nh ch�ng ch�nh s�ch "chia �Ĩ tr�" cđa Anh � x� Ben-gan

Ben-gan
Hồi giáo
Ấn giáo
- 7.1908: công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công
3. Phong trào dân tộc (1905-1908)
- 1905: nhân dân biểu tình chống chính sách "chia để trị" của Anh ở xứ Ben-gan
- 7.1908, công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công
Bài 9: ấn độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Kết luận: Các cuộc đấu tranh tuy thất bại song mang đậm ý thức dân tộc, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân ấn Độ.
7
Trong Đảng Quốc Đại, phái này
chủ trương thoả hiệp với Anh
6
Cuộc khởi nghĩa mở đầu phong trào
giải phóng dân tộc ấn Độ
Phái chủ chương cương quyết chống Anh
2
4
Người đứng đầu phái
chống Anh
8
Chính sách thống trị của Anh được
đánh giá bằng từ này
5
Đây là một chính sách thống trị của Anh
3

Một chính sách thống trị khác của Anh về
mặt văn hoá, giáo dục

Tên chính đảng của giai cấp
tư sản dân tộc
1
Từ khóa
tRò CHƠI
ô CHữ
Dặn dò
1. Về nhà học bài và trả lời câu hỏi trong SGK
2. Chuẩn bị bài mới: Đọc và chuẩn bị trước Bài 10 :Trung quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ xX
+Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ
+Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
+ Cách mạng Tân Hợi năm 1911