Bài Giảng Lịch Sử 8:Bài 9. Ấn Độ Thế Kỉ Xviii - Đầu Thế Kỉ Xx

bài giảng điện tử Lịch sử Lịch sử 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
v6efzq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-10-08 19:40:34
Loại file
ppt
Dung lượng
7.05 M
Trang
25
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

KIỂM TRA BÀI CŨ Yêu cầu: Nêu những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII – XIX? Trình bày được: - Thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu – tơn (Anh) - Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng của Lô –

  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 1
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 2
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 3
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 4
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KIỂM TRA BÀI CŨ
Yêu cầu: Nêu những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII – XIX?
Trình bày được:
- Thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu – tơn (Anh)
- Định luật bảo toàn vật chất và năng lượng của Lô – mô – nô – xốp (Nga)
- Thuyết tiến hóa và di truyền của Đác – uyn (Anh) …
CHƯƠNG III
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 9
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
Ấn Độ
Trung Quốc
Nga
Việt Nam
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh
Tại sao các nước phương Tây, nhất là Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?
Ấn độ đất rộng, người đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú …
- Từ giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh.
-
Thực dân Anh đã xâm lược Ấn Độ như thế nào?
Từ thế kỉ XVI, các nước phương Tây xâm nhập Ấn Độ. Đặc biệt là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp trên đất Ấn Độ (1756 – 1763). Kết quả: từ giữa thế kỉ XIX thực dân Anh thôn tính Ấn Độ.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh đối với nhân dân Ấn Độ?

Chính sách thống trị tàn bạo, thâm độc
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Các em nêu một số thủ đoạn mà thực dân Anh áp dụng để thống trị Ấn Độ?
- Chính trị:
Chính phủ Anh cai trị trực tiếp Ấn Độ. Thực hiện chính sách “chia để trị”, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.
- Văn hóa, giáo dục:
Thi hành chính sách “ngu dân”, khuyến khích những tập quán lạc hậu và phản động thời cổ xưa...
- Kinh tế:
Bóc lột nhân dân Ấn Độ thậm tệ, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh
- Từ giữa thế kỉ XIX thực dân Anh hoàn thành việc thôn tính Ấn Độ và biến Ấn Độ thành thuộc địa.
- Thực hiện nhiều chính sách thống trị tàn bạo và thâm độc.
- Hậu quả: đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng; ngăn cản sự phát triển của đất nước…
Chính sách thống trị của thực dân Anh gây ra hậu quả gì cho nhân dân Ấn Độ?
Chính sách thống trị của thực dân Anh gây ra mâu thuẫn trong xã hội Ấn Độ như thế nào?
=> Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh càng sâu sắc.
=> Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ.
Những hình ảnh về nạn đói ở Ấn Độ do hậu quả chính sách cai trị của thực dân Anh
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ
Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?
Do chính sách thống trị tàn bạo của thực dân Anh.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
THẢO LUẬN NHÓM
Thời gian: 5 phút
Vấn đề 1. Khởi nghĩa Xi - pay
- Nguyên nhân
- Diễn biến
- Kết quả, ý nghĩa
Vấn đề 2. Đảng Quốc đại
- Năm thành lập
- Mục tiêu
- Hoạt động
Vấn đề 3. Một số phong trào khác
- Sự kiện năm 1905
- Sự kiện 7/1908
Vấn đề 1. Khởi nghĩa Xi – pay
2. Diễn biến:
5 – 1857: Binh lính nổi dậy ở Mi – rút. Sau đó lan rộng khắp miền Bắc và một phần Trung Ấn. Vùng giải phóng mở rộng.
1859: Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp và thất bại.
Nguyên nhân:
Do sự xâm lược và chính sách thống trị tàn bạo của thực dân Anh.
Những người lính Xi – pay bị sĩ quan Anh đối xử tàn bạo.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
3. Ý nghĩa:
Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ; mở đầu cho sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
I. Sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh
II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ
1. Khởi nghĩa Xi – pay
a. Nguyên nhân: Do chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh
b. Diễn biến: (SGK)
d. Ý nghĩa: Tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.
c. Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Vấn đề 2. Đảng Quốc đại (chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ)
1. Năm thành lập: 1885
2. Mục tiêu: Giành quyền tự trị cho Ấn Độ, phát triển nền kinh tế cho dân tộc.
3. Hoạt động: phân hóa thành hai phái: “Ôn hòa” và “Cấp tiến”.
Cấp tiến
Ôn hòa
(Mehta)
Chủ trương thỏa hiệp
(Ti – lắc)
Kiên quyết chống thực dân Anh
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Vấn đề 3. Một số phong trào khác
1. Năm 1905, nhân dân biểu tình chống chính sách “chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben – gan.
2. Tháng 7 – 1908, ở Bom – bay công nhân tổ chức nhiều cuộc bãi công, lập đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến lũy chống lại quân đội Anh.
3. Kết quả: Các cuộc đấu tranh đều bị thất bại do sự đàn áp, chia rẽ của thực dân Anh; chưa có sựu lãnh đạo thống nhất, chưa có sự liên kết đấu tranh và chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
2. Đảng Quốc đại (1885).
- Mục tiêu: Đấu tranh dành quyền tự trị, phát triển kinh tế dân tộc.
- Phân hóa thành hai phái: “Ôn hòa” và “Cấp tiến”.
3. Một số phong trào khác.
- Năm 1905, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra.
- Tháng 7 - 1908, công nhân Bom-bay tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị, lập các đơn vị chiến đấu chống quân Anh…


4. Kết quả: các phong trào đều thất bại nhưng nó đặt cơ sở cho thắng lợi sau này.
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Củng cố
Câu 2. Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?
Sự cai trị tàn bạo của thực dân Anh
Người lính bị đối xử tồi tệ
Do đảng Quốc đại phát động
Tất cả đều sai
X
Câu 1. Đâu là chính sách cai trị của thực dân Anh?
Chia để trị
Chính sách ngu dân
Bóc lột, vơ vét tài nguyên
Tất cả đều đúng
Câu 3. Lực lượng chính trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là:
Công nhân, nông dân, binh lính
Nông dân, binh lính
Binh lính, nông dân
Tư sản, công nhân
X
X
Ô chữ
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Dặn dò
1. Nắm vững nội dung bài học
2. Lập bản niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (câu 3 trong SGK trang 58).
3. Chuẩn bị bài 10
Gợi ý chuẩn bị bài:
- Vì sao các nước đế quốc lại xâm chiếm TQ
- Một số phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc
- Tìm hiểu đôi nét về Tôn Trung Sơn và học thuyết Tam dân. Diễn biến cách mạng Tân Hợi ( lược đồ SGK),kết quả và hạn chế của CM
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về bài giảng điện tử Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngAn Do/An Do.ppt[7.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU