Bài 9. Bài trình chiếu

Đăng ngày 10/28/2017 8:50:01 PM | Thể loại: Tin học 9 | Chia sẽ bởi: Thúy Lê Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 52 | Kích thước: 5.71 M | Loại file: ppt
  • Bài 9. Bài trình chiếu - 1
  • Bài 9. Bài trình chiếu - 2
  • Bài 9. Bài trình chiếu - 3
  • Bài 9. Bài trình chiếu - 4
  • Bài 9. Bài trình chiếu - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 9. Bài trình chiếu, Tin học 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện Bài 9. Bài trình chiếu .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 9. Bài trình chiếu thuộc chủ đề Tin học 9 được chia sẽ bởi bạn Thúy Lê Thị tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tin học 9 , có tổng cộng 52 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tin học Tin học 9 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem 1 NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ 2 Câu hỏi: Để chiếu bài trình chiếu trên màn hình lớn thì máy tính cần phải được, kế tiếp là A) Kết nối với máy in B) Kết nối với máy photo C) Kết nối với máy chiếu D) Kết nối với máy Scan 3 Câu hỏi: Phần mềm trình chiếu là gì? A) Là phần mềm toán học B) Là chương trình máy tính tạo và trình chiếu những bài trình chiếu C) Là phần mềm luyện gõ phím D) Là một thiết bị trong máy tính 4 BÀI 9 5 Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu https://nslide.com/bai-giang/bai-9-bai-trinh-chieu.whhw0q.html

Nội dung

1
NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ
2
Câu hỏi:
Để chiếu bài trình chiếu trên màn hình lớn thì máy tính cần phải được...
A)
Kết nối với máy in
B)
Kết nối với máy photo
C)
Kết nối với máy chiếu
D)
Kết nối với máy Scan
3
Câu hỏi: Phần mềm trình chiếu là gì?
A)
Là phần mềm toán học
B)
Là chương trình máy tính tạo và trình chiếu các bài trình chiếu
C)
Là phần mềm luyện gõ phím
D)
Là một thiết bị trong máy tính
4
BÀI 9
5
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
Bố trí nội dung trên trang chiếu
Phần mềm trình chiếu PowerPoint
6
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát hình sau:
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
Bài trình chiếu là gì?
Các trang chiếu
Số thứ tự
BÀI 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài trình chiếu gồm có các thành phần nào?
7
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát các hình sau:
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
Số thứ tự sẽ như thế nào nếu chèn thêm trang chiếu?
Các trang chiếu
Số thứ tự
BÀI 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
8
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát các hình sau:
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
Các trang chiếu
Số thứ tự
BÀI 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
Khi thêm trang chiếu vào vị trí bất kì thì số thứ tự sẽ được đánh lại từ trang đầu tiên một cách tự động.
9
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát các hình sau:
 Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
BÀI 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
 Khi thêm trang chiếu vào vị trí bất kì thì số thứ tự sẽ được đánh lại từ trang đầu tiên một cách tự động.
 Nội dung trên các trang chiếu có thể là: Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim..
1
3
4
5
2
Nội dung trên trang chiếu có thể là gì?
10
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
Bố trí nội dung trên trang chiếu là gì?
 Là sắp xếp vị trí các thành phần nội dung (Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim..) trên trang chiếu.
Tại sao phải bố trí nội dung trên trang chiếu?
 Bố trí nội dung hợp lí, hấp dẫn, dễ ghi nhớ sẽ làm tăng hiệu quả trình chiếu.
11
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Trang tiêu đề (trang đầu tiên)
Các trang nội dung
* Hãy quan sát
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
12
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
 Một bài trình chiếu thường có: 1 trang tiêu đề (trang đầu tiên) và các trang nội dung.

13
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
Nhập nội dung
14
Trang nội dung:
+ Tiêu đề trang
+ Nội dung trang chiếu dạng liệt kê (văn bản, hình ảnh, âm thanh…).
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
15
 Mẫu bố trí nội dung giúp trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán.
Các em có biết đây là gì không?
Mẫu bố trí nội dung (layuot)
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
16
Mẫu 1: Thường áp dụng cho trang tiêu đề
Mẫu 2: Thường áp dụng cho trang chỉ có nội dung dạng văn bản.
17
Mẫu 3: Cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh
18
Mẫu 4: Cho trang gồm văn bản và hình ảnh
19
Mẫu 5,6: Cho trang gồm văn bản và biểu đồ
20
Mẫu 7: Cho trang gồm văn bản và đoạn phim
21
Mẫu 8: Cho trang thể hiện sơ đồ nội dung văn bản.
22
Câu hỏi: Trang đầu tiên của bài trình chiếu được gọi là trang nội dung đúng hay sai?
A)
Đúng
B)
Sai
23
Câu hỏi: Theo em vì sao nên dùng mẫu bố trí nội dung (layout).
A)
Để bài chiếu đẹp hơn
B)
Để trình bày nội dung dễ dàng và nhất quán
C)
Để phong phú thêm nội dung
D)
Vì bắt buộc phải dùng thì mới soạn được bài trình chiếu
24
Câu hỏi: Trang tiêu đề là gì?
A)
Là trang thứ 2 của bài trình chiếu
B)
Là trang cuối cùng của bài trình chiếu
C)
Là trang đầu tiên cho biết chủ đề bài trình chiếu
D)
Không có trang tiêu đề
25
Câu hỏi: Nội dung trên trang chiếu:
A)
Chỉ là văn bản
B)
Chỉ bao gồm hình ảnh và âm thanh
C)
Có thể là âm thanh, hình ảnh, văn bản, video...
D)
Chỉ là đoạn phim quảng cáo
26
Câu hỏi: Bạn An nói Khi chèn thêm trang chiếu thì số thứ tự sẽ bị đảo lộn theo em bạn An nói đúng hay sai?
A)
Đúng
B)
Sai
27
VỀ NHÀ
Học bài.
Đọc phần 3, 4 còn lại.
28
 Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
29
 Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
+ Khung chứa tiêu đề trang
+ Khung chứa nội dung trang
 Mỗi trang chiếu thường có hai kiểu khung:
30
 Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

 Khung nội dung: được định dạng sẵn để nhập văn bản làm nội dung chi tiết của trang chiếu.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
31
* C1: Sử dụng khung văn bản có sẵn:
- B1: Chọn mẫu thích hợp.
- B2: Nháy chuột trên khung đó.
- B3: Gõ văn bản từ bàn phím.
* C2: Tạo khung bằng nút lệnh Textbox.
Làm cách nào để có thể đưa được văn bản vào khung?
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.
32
Video tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
33
Câu hỏi tổng kết phần 3
Mỗi câu có tối đa hai lần trả lời
34
Câu hỏi: Em hãy hoàn thành các câu sau:
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục

35
Câu hỏi: Em hãy chọn phát biểu đúng
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
36
Câu hỏi: Có mấy kiểu khung văn bản
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
37
Củng cố phần3
38
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
Các em có biết phần mềm trình chiếu nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay không?
39
Màn hình làm việc của PowerPoint gồm những thành phần nào?
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
4/ Phần mềm trình chiếu PowerPoint
4.PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT:
Thanh Tiêu đề
Thanh bảng chọn
Thanh công cụ
Biểu tượng trang chiếu
Trang chiếu
Bảng chọn Slide Show
41
Em hãy liệt kê điểm giống và khác khác nhau giữa màn hình làm việc của word và màn hình làm việc của Powerpoint?
Em hãy nêu đặc điểm của trang chiếu?
- Trang chiếu: nằm ở vùng chính của cửa sổ, được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
4/ Phần mềm trình chiếu PowerPoint
42
Bảng chọn SlideShow:
bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.
Bảng chọn Slide Show dùng để làm gì?
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
4/ Phần mềm trình chiếu PowerPoint
43
Trang chiếu số mấy đang được hiển thị?
Muốn hiển thị trang chiếu khác, ta làm thế nào?
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
3/ Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
4/ Phần mềm trình chiếu PowerPoint
44
Video giới thiệu phần mềm trình chiếu Powerpoint
45
Câu hỏi tổng kết phần 4
46
Câu hỏi: Khi cần làm việc với một trang chiếu cụ thể ta làm thế nào?
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
47
Câu hỏi: Em hãy cho biết màn hình làm việc của Power piont khác Word ở chỗ nào?
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
48
Câu hỏi: Phần mềm trình chiếu em vừa được làm quen là phần mềm gì?
Rất tốt, đúng rồi click chuột để tiếp tục
oh, rất tiếc sai mất rồi hãy click chuột để tiếp tục
Em trả lời rất tốt
Your answer:
The correct answer is:
Em chưa hoàn thành câu hỏi
Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
49
Tổng kết phần 4
50
Một số tài liệu tham khảo
Xem ở bên dưới

51
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem mục lại 4: Phần mềm trình chiếu PowerPoint
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 86.
Ôn tập lại bài 8 và 9 để chuẩn bị tiết sau thực hành.
- Học bài.
52
Bài học đến đây là kết thúc, chúc các em ngoan - học giỏi
Cám ơn các em đã chú ý lắng nghe!