Bài 9. Bản vẽ cơ khí

Đăng ngày 12/11/2017 10:22:08 PM | Thể loại: Công nghệ 11 | Chia sẽ bởi: Thành Nguyễn Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 97 | Page: 25 | Kích thước: 7.94 M | Loại file: pptx

  • Bài 9. Bản vẽ cơ khí - 1
  • Bài 9. Bản vẽ cơ khí - 2
  • Bài 9. Bản vẽ cơ khí - 3
  • Bài 9. Bản vẽ cơ khí - 4
  • Bài 9. Bản vẽ cơ khí - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Chào quý thầy cô và các em đến với tiết học!
Thuận Nam ngày 7 tháng 12 năm 2017
Tiết 14: Bài 9
bản vẽ cơ khí
bản vẽ cơ khí
bản vẽ chi tiết
bản vẽ lắp
BẢN VẼ CHI TIẾT
I- Bản vẽ chi tiết
Em hãy đọc bản vẽ chi tiết giá đỡ?
Nội dung chính
Giá đỡ (hình 9.1)
Khung tên
Hình biểu diễn
Kích thước
Yêu cầu kĩ thuật
Tổng hợp
- Tên gọi chi tiết
- Vật liệu
- Tỉ lệ
- Tên gọi hình chiếu
- Vị trí hình cắt
- Kích thước chung của chi tiết
- Kích thước định hình của chi tiết
- Kich thước định vị của chi tiết
- Gia công
- Xử lí bề mặt
Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
- Giá đỡ
- Thép
- 1:2
- Hình chiếu bằng
- Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh
- 100
- 12, 2 lỗ Ø 12, 1 lỗ Ø 25
- 50, 38
- Làm tù cạnh
- Mạ kẽm
- Giá đỡ hình chữ V
- Dùng để đỡ trục và con lăn trong bộ giá đỡ
Trình tự đọc
I- Bản vẽ chi tiết
1. Nội dung của bản vẽ chi tiết
-Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hinh dạng, kích thuớc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.
Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
- Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết.
2. Cách lập bản vẽ chi tiết
Từ truước
Từ trên
Từ trái
a)

Bưuớc 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên
Bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng các đuường trục và đuường bao hình biểu diễn
Trình tự lập
Bước 2: Vẽ mờ
b)

Lần lưuợt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt.
B
B
B - B
A - A
Trình tự lập
Bước 3: Tô đậm

B - B
A - A
Kiểm tra, sửa chữa những sai sót, kẻ các đuường gạch gạch của mặt cắt, kẻ đuường gióng, đuường kích thuước và vẽ đậm các nét bao thấy.
Trình tự lập
Bước 4: Ghi phần chữ
Yêu cầu kỹ thuật :
1. Làm tù cạnh
2. Mạ kẽm
d)
Vật liệu
Tỉ lệ
Bài số
Thép
1 : 2
06.01
Người vẽ
Khánh Vy
10.07
Kiểm tra
GIÁ ĐỠ
38
100
Ø25
100
B - B
50
38
100
2
lỗ
Ø12
A
A
R3
R15
B
B
A - A
12

Ghi kích thước, các yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên.
Cuối cùng kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ.
Tr­êng THPT Haøm Thuaän Nam
Líp 11a9
Trình tự lập
II- Bản vẽ Lắp
Em hãy đọc bản vẽ lắp của bộ giá đỡ ?
Trình tự đọc
Nội dung chính
Bé giá đỡ (hình 9.4)
Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ
- Bộ giá đỡ
- 1:2
Bảng kê
- Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
Tấm đỡ - 1
- Giá đỡ - 2
- Vít M6x24 - 4
Hình biểu diễn
Tên gọi hình chiếu, hình cắt
Hình chiếu bằng
- Hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh
Kích thước
- Kích thước chung
Kích thước lắp giữa các chi tiết
Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết.
- 290, 112, 100
M6x24
164, 50, 40
Phân tích chi tiết
Vị trí của các chi tiết
Giá đỡ đặt trên tấm đỡ
Vít M6x24 cố định giá đỡ và tấm đỡ
Tổng hợp
Trình tự tháo, lắp
- Công dụng của sản phẩm
Tháo: 3-2-1, lắp: 1-2-3
- Đỡ trục và con lăn
II- Bản vẽ Lắp
Bản vẽ lắp thể hiện nội dung gì ?
+Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.
Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
+Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.
Ví dụ:
2. Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài và phần bên trong của các bộ phận, vẽ hình cắt và mặt cắt.gọi là bước làm gì?
Tô đậm.
Ghi phần chữ.
C. Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.
D. Vẽ mờ.
củng cố
Chọn phương án trả lời đúng:
Chọn phương án trả lời đúng:
củng cố
3. Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
Để chế tạo và kiểm tra chi tiết.
Để lắp ráp các chi tiết.
Để chế tạo và lắp ráp các chi tiết.
Để lắp ráp và kiểm tra chi tiết.
Chọn phương án trả lời đúng:
củng cố
4. Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
Để chế tạo và kiểm tra chi tiết.
Để lắp ráp các chi tiết.
Để chế tạo và lắp ráp các chi tiết.
Để lắp ráp và kiểm tra chi tiết.
H 1
H 2
Chào quý thầy cô và các em đến với tiết học!
Thuận Nam ngày 7 tháng 12 năm 2017