Bài 9. Cách mạng mùa thu - bai 9 cach mang mua thu ppt

  • 03/11/2015 06:02:05
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.18 M, số trang : 15 ,tên bai 9 cach mang mua thu ppt

Slides

Bài 9. Cách mạng mùa thu slide 1
Bài 9. Cách mạng mùa thu slide 2
Bài 9. Cách mạng mùa thu slide 3
Bài 9. Cách mạng mùa thu slide 4
Bài 9. Cách mạng mùa thu slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC SON T�N
L?CH S?
L?P 5A
Giáo viên: Nguyễn Thị Tố Hằng
Tháng 11 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
Trong những năm 1930-1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh diễn ra điều gì mới?

Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh có ý nghĩa như thế nào?
Nhiệm vụ học tập
Nêu được diễn biến tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa ngày 19-8-1945 ở Hà Nội, biết ngày nổ ra khởi nghĩa ở Huế, Sài Gòn.
Liên hệ với cuộc nổi dậy ở các địa phương.
Nêu ý nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
1. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 ở Hà Nội.
HS đọc sgk:
“Cuối năm 1940 ……….. nhất là ở Hà Nội”.
1. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 ở Hà Nội.
HS đọc sgk:
“Ngày 19-8-1945 ……………Hà Nội toàn thắng”
Hãy miêu tả không khí khởi nghĩa ở Hà Nội trong ngày 19-8-1945.
Khí thế của đoàn quân khởi nghĩa và thái độ của lực lượng phản cách mạng như thế nào?
Kết quả của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương.
Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội có vai trò quan trọng như thế nào?

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nội đã tác động như thế nào tới tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước?
Nếu không giành được chính quyền ở Hà Nội thì cuộc khởi nghĩa ở các địa phương khó hoặc không giành được chính quyền, cuộc khởi nghĩa có nguy cơ bị thất bại.

Cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô Hà Nội thắng lợi có tác dụng cổ vũ to lớn đối với địa phương trong cả nước.
Chiều 19-8-1945: cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

Ngày 23-8-1945: cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế toàn thắng.

Ngày 25-8-1945: cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn toàn thắng.

Ngày 28-8-1945 cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công cả nước.
3. Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa như thế nào?
Khí thế của cách mạng tháng Tám thể hiện điều gì?


Cuộc vùng lên của nhân dân đã đạt được kết quả gì? Kết quả đó sẽ mang lại tương lai gì chonước ta?
Cách mạng tháng Tám thể hiện lòng yêu nước, tinh thần cách mạng.
Cuộc vùng lên của nhân dân giành được độc lập, tự do cho nước nhà đưa nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ.
19-8-1945
23-8-1945
25-8-1945
Giành chính quyền ở Sài Gòn
Giành chính quyền ở Huế
Giành chính quyền ở Hà Nội
28-8-1945
Giành chính quyền toàn thắng cả nước
Em hãy đính bông hoa trước ý đúng:
Nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám vì:
Có lòng yêu nước sâu sắc.
Có Đảng lãnh đạo, chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng.
Không chớp lấy thời cơ cách mạng.
Ngày kỉ niệm cách mạng tháng Tám ở nước ta là:
18-8
23-8
25-8
19-8
19-8
Bài học
Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19 - 8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta.
Dặn dò
Ôn tập:
Cách mạng tháng Tám.
Chuẩn bị bài:
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ