Trường PTDT NỘI TRÚ THCS-THPT PHÙ YÊN

Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền
Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay
PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)
Tiết 10- BÀI 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
(1917 – 1921)
CHƯƠNG I
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)
BÀI 9:
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCHMẠNG
(1917 – 1921)

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
Tình hình nước Nga trước Cách Mạng
Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười
II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT(Đọc thêm)
Xây dựng chính quyền Xô Viết
Bảo vệ chính quyền Xô Viết
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG
THÁNG MƯỜI NGA
Vua Nicolai II và vợ là nữ hoàng Alexandra
Nhà ở của nông dân Nga đầu thế kỉ XX
Thảm cảnh nông dân Nga
NẠN ĐÓI Ở NGA NĂM 1917


Mâu thuẫn
Tư sản >< vô sản
Địa chủ >< nông dân
Các dân tộc ko phải Nga >< Nga Hoàng
Đế quốc Nga >< các đế quốc khác
Nhóm 1+ 3 : Dựa vào SGK hãy nêu ngắn gọn nhất về cách mạng tháng Hai: nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
Nhóm 2+4: Dựa vào SGK hãy nêu ngắn gọn nhất về cách mạng Tháng Mười: nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
Thảo luận nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm với ND thảo luận cụ thể , thời gian thảo luận 5 phút

Công nhân dựng chiến lũy khởi nghĩa
vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát (2 – 1917)
CHÍNH PHỦ TS LÂM THỜI
XÔ VIẾT ĐẠI BIỂU
Cách mạng tháng Mười năm 1917
Cách mạng tháng Mười năm 1917
Đầu tháng 10 Lê nin bí mật từ Phần Lan trở về nước
LÊ NIN : sinh ngày 22/4/1870 tại Xim-biếc trong một gia đình nhà giáo tiến bộ.
- Ông tên thật là : Vla-đi-mia-lich U-li-a-nôp.
-Tham gia cách mạng từ lúc còn là học sinh
- Năm 1893, Lênin đến thủ đô Xanh-Pê-tec-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân Mac-xit.
- Sau khi bị bắt đi đày ở Xi-bia (1895-1900) ông sống ở nước ngoài.
- Đầu thế kỉ XX, Lê-nin thành lập đảng kiểu mới
của giai cấp vô sản ở Nga.
- Ông mất ngày 21/4/1924 tại làng GorkiTrung tâm Quân sự CM
Cách mạng tháng Mười năm 1917
CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG
So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười
Nội Dung
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
tham gia
Cách mạng tháng Hai
Chính quyền
thành lập
CM tư sản tháng Mười
So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười
Nội Dung
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
tham gia
Cách mạng tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiến
Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)

Quần chúng nhân dân
Chính quyền
thành lập
Song song hai chính quyền
( TS và VS)
Cách mạng tư sản tháng Mười
Lật đổ chính phủ tư sản
Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)
Quần chúng nhân dân
Của GC vô sản và nhân dân
Sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất
Xây dựng và Bảo vệ chính quyền Xô viết
chống thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền Liên Xô
Thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến
“Giống như mặt trời chói lọi , Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức trên thế giới. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sa như thế”
Hồ Chí Minh
“Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
Sao vàng bay theo liềm búa công nông.

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc.
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
“Cơm áo là đây ! Hạnh phúc đây rồi”
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước.
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.”


Trích “Người đi tìm hình của nước” ( Chế Lan Viên)
Câu 1.
Sau cuộc Cách mạng 1905 - 1907, người đứng đầu nước Nga là
A.Nga hoàng Nicôlai II       
B. Nga hoàng Nicôlai III
C. Nga hoàng Alếchxanđra      
D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích
Câu 2. Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lâm thời của GCTS và các Xô viết của GCVS.
B. Chính phủ Cộng hòa của GTTS và chính phủ công nông của GCVS.
C. Chính phủ lập hiến của GCTS và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.
D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.
3
Câu 3. Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4-1917) là
Chính cương tháng tư       
B. Cương lĩnh tháng tư
C. Luận cương tháng tư       
D. Báo cáo chính trị tháng tư

Câu 4. Ai là vị lãnh đạo
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
CácMác      
B. Ăngghen
C. Xtalin      
D. Lênin

5
Câu 5. Những sự kiện nào thể hiện thắng lợi to lớn và quyết định nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Quân khởi nghĩa tấn công ở Pê-tơ-rô-grát.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện mùa Đông.
C. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xcơ-va.
D. Quân khởi nghĩa giành thắng lợi khắp các mặt trận ở Nga.
Câu 6. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

A. đưa nhân dân Nga lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
B. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.
6
Chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh đã chú ý lắng nghe tiết dạy
nguon VI OLET