Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

bài giảng điện tử Lịch sử Lịch sử 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2017-11-09 15:14:57 Tác giả Thuận Phan Huỳnh loại .ppt kích thước 26.80 M số trang 48
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

moõn lũch sửỷ lụựp 11 Giáo viên: Phan Thanh HòaKính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc !Thao giảng, dự giờ TRƯỜNG THPT QUANG TRUNGlịch sửNĂM HỌC 2017 - 2018Phần II :LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Chương IChương I : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941)Chương IChương I : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941)BÀI 9CÁCH MẠNG THÁN

  • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - 1
  • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - 2
  • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - 3
  • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - 4
  • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

moõn lũch sửỷ lụựp 11
Giáo viên: Phan Thanh Hòa
Kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc !
Thao giảng, dự giờ
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
lịch sử
NĂM HỌC 2017 - 2018
Phần II :
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I
Chương I : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921-1941)
Chương I
Chương I : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Ở LIÊN XÔ (1921-1941)
BÀI 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
(1917 - 1921)
Nội dung
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.
BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Các nhóm thảo luận câu hỏi trong thời gian 3 phút, cử đại diện trình bày
- Nhóm 1,3,5: Tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, quân sự nước Nga trước cách mạng năm 1917 ?
- Nhóm 2,4,6: Tìm hiểu tình hình xã hội nước Nga trước cách mạng năm 1917 và rút ra nhận xét ?
Đế quốc Nga có diện tích bằng 1/6 thế giới
I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
Nga Hoàng Nicolas II và Hoàng Hậu Alexandra
Nơi ở của nông dân Nga năm 1917
Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga hoàng phát động.
Những người lính Nga ngoài mặt trận, tháng 1-1917
- Nga Hoàng đã đẩy nhân dân Nga tham gia vào
chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế
xã hội nghiêm trọng.
Tính đến năm 1917, Nga đã bị chết 1,5 triệu quân và 4 triệu người bị thương.
- Xã hội :
+ Nước Nga là “nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của chế độ Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga.
+ Nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại
# Công nhân > < chủ tư bản.
# Nông dân > < địa chủ.
# Các dân tộc không phải Nga
> < chế độ Nga hoàng.
+ Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
* Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 :
Những người biểu tình xuống đường với dòng chữ, chính quyền phải được trao lại cho những người theo chủ nghĩa Xã hội và đem tống giam Nga hoàng Nicholas II.

Cung điện Mùa Đông được xây dựng 9 năm (1754 – 1762), là nơi ở của các
Nga hoàng.
- Sau Cách mạng tháng Hai, một tình hình phức tạp diễn ra-hai chính quyền song song tồn tại với mục tiêu và đường lối chính trị khác nhau :
+ Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân, binh lính.
+ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
* Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 :
So sánh cách mạng tháng Hai với các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại và rút ra tính chất của cuộc cách mạng
Tính chất:
Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Nội Dung
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
tham gia
Cách mạng tư sản
Lật đổ chế độ phong kiến
Tư sản và quí tộc mới
Quần chúng nhân dân
Cách mạng tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiến
Tư sản và đảng Bôn-sê-vích

Quần chúng nhân dân
Chính quyền
thành lập
Của giai cấp tư sản
Song song hai chính quyền
(TS và VS)
Chính phủ lâm thời của tư sản
đã đẩy nhân dân Nga tiếp tục chiến tranh thế giới
Những người biểu tình trên đường phố Petrograd đang bỏ chạy khi quân đội chính phủ lâm thời nã đạn vào giữa đám đông dân chúng. (ảnh chụp ngày 4/7/1917)

Lê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, nêu rõ chiến lược cơ bản của đảng Bôn-sê-vích Nga phải nắm quyền lãnh đạo cách mạng, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN.
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
* Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 :
Nhân dân
Pê-tơ-rô-grát vui mừng đón chào Lê-nin từ Phần Lan về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. (07. 10. 1917)
Đêm 24 - 10 - 1917, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pêtơrôgrát. Chính phủ lâm thời bị lật đổ.
Đầu năm 1918, cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước Chính quyền Xô viết các cấp được thành lập từ trung ương đến địa phương.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
* Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 :
So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười và rút ra tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười
Tính chất:
Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Nội Dung
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
tham gia
Cách mạng DCTS tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiến
Tư sản và Đảng Bôn-sê-vích

Quần chúng nhân dân
Chính quyền
thành lập
Song song hai chính quyền
( TS và VS)
Cách mạng XHCN tháng Mười
Lật đổ chính phủ tư sản
Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)
Quần chúng nhân dân
Của giai cấp vô sản và nhân dân
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết
1. Xây dựng Chính quyền Xô viết
- Ngay trong đêm 25 - 10 - 1917, Đại hội Xô viết toàn Nga tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ và xây dựng bộ máy nhà nước mới của nhân dân lao động.
- Chính quyền Xô viết đã thông qua hai sắc lệnh lịch sử -
Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết còn nhanh chóng xóa bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến (như sự phân biệt đẳng cấp...), tuyên bố quyền dân tộc tự quyết và các quyền tự do dân chủ khác (nam nữ bình đẳng...), tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản,...
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết
1. Xây dựng Chính quyền Xô viết

- Từ cuối năm1918, quân đội của 14 nước đế quốc câu kết với các lực lượng phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ.
2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết

- Cuộc chiến ác liệt kéo dài ba năm (1918 – 1920). Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với việc Nhà nước kiểm soát toàn bộ (độc quyền) nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức, nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu,...
- Tới cuối năm 1920, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc đã bị đánh bại, Chính quyền Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
- Trong nước : Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga – nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
- Quốc tế : Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

III. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
"Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp
năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức trên thế giới.
Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào
có ý nghĩa to lớn và sâu sa như thế."
--- Hồ Chí Minh---
Thaân aùi chaøo taïm bieät
Cuộc cách mạng dân
chủ tư sản tháng Hai
đã giải quyết được
nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách mạng
dân chủ tư sản tháng
Hai là cuộc
cách mạng dân chủ
tư sản kiểu mới ?
Cách mạng tháng
Mười Nga năm 1917
là một cuộc cách mạng ?
A. Cách mạng DC tư sản.
B. Cách mạng XHCN.
C. CM DCTS kiểu mới.
D. CM giải phóng dân tộc.
Em hãy cho biết
đường lối cách mạng
do Lê-nin vạch ra
trong Luận cương
tháng Tư?
Tại sao năm 1917
nước Nga phải tiến
hành hai cuộc
cách mạng?
Trước cách mạng
(2/1917) Nga là một
nhà nước:
A. Chủ nghĩa tư bản
B. Quân chủ lập hiến
C. Quân chủ chuyên chế
4
5
6
2
3
1
2
3
1
Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo
và các em h?c sinh.

Nguồn:Thuận Phan Huỳnh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngHOA__Bai_9_su_11_CMTM_Nga_1917.ppt[26.80 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
v0sw0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-09 15:14:57
Loại file
ppt
Dung lượng
26.80 M
Trang
48
Lần tải
0
Lần xem
4
bài giảng điện tử Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan