Chào Mừng Quý Thầy Cô
Đến Dự Giờ
MÔN: SINH HỌC 7
Em hãy nêu cách di chuyển của sứa, đại diện của ngành Ruột khoang em đã học?
Th?y t?c
S?a
San hụ
H?i qu?
Cành san hô dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thể san hô?
KIỂM TRA BÀI CŨ
TIẾT 10
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT:

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG
II- VAI TRÒ
TIẾT 10
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VA VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Sứa phát sáng
Thủy tức
San hô cành
Sứa hình chuông
San hô hình hoa
Hải quỳ
Sứa tua dài
Hải quỳ
Quan sát hình và hoàn thành bảng trang 37 SGK
Hình 10.1. Sơ đồ cấu tạo cơ thể đại diện Ruột khoang: A – Thủy tức; B – Sứa; C – San hô
Khoang tiêu hóa: 2. Tầng keo: 3. Lớp trong: 4. Lớp ngoài
5. Tua miệng; 6. Miệng: 7. Hầu: 8. Cầu nối 2 cá thể
A
B
C
5
5
5
6
6
6
7
8
1
4
1
3
2
5
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Đặc điểm
Đại diện
Bảng. Đặc điểm chung của một số đại diện ngành Ruột khoang
3 PHÚT
HẾT GIỜ
Đặc điểm
Đại diện
Bảng. Đặc điểm chung của một số đại diện ngành Ruột khoang
Đối xứng tỏa tròn
Đối xứng tỏa tròn
Đối xứng tỏa tròn
Kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu
Co bóp dù
Không
Dị dưỡng
Dị dưỡng
Dị dưỡng
Tự vệ nhờ tế bào gai
Tự vệ nhờ tế bào gai
Tự vệ nhờ tế bào gai
Hai lớp
Hai lớp
Hai lớp
Ruột túi
Ruột túi
Ruột túi
Đơn độc
Đơn độc
Tập đoàn
Đặc điểm
Đại diện
Bảng. Đặc điểm chung của một số đại diện ngành Ruột khoang
Đối xứng tỏa tròn
Đối xứng tỏa tròn
Đối xứng tỏa tròn
Kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu
Co bóp dù
Không
Dị dưỡng
Dị dưỡng
Dị dưỡng
Tự vệ nhờ tế bào gai
Tự vệ nhờ tế bào gai
Tự vệ nhờ tế bào gai
Hai lớp
Hai lớp
Hai lớp
Ruột túi
Ruột túi
Ruột túi
Đơn độc
Đơn độc
Tập đoàn
Qua nội dung bảng trên em hãy rút ra các đặc điểm chung của ĐV ngành Ruột khoang?

I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Cơ thể đối xứng tỏa tròn
Ruột dạng túi
Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào
Tấn công và tự vệ bằng tế bào gai
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Qua các hình đã quan sát em hãy cho biết lợi ích của ngành Ruột khoang đối với sinh thái biển?

II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
* Lợi ích:
- Trong tự nhiên:
+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên
+ Có ý nghĩa sinh thái đối với biển và đại dương
Tượng phật làm từ san hô đỏ
Trang sức làm bằng san hô
- Nguyên liệu làm đồ trang sức, trang trí
San hô đá
Hóa thạch san hô
- Làm vật liệu xây dựng
- Là vật chỉ thị cho tầng địa chất
Gỏi Sứa
- Làm thực phẩm
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Qua các hình đã quan sát em hãy cho biết lợi ích của ngành Ruột khoang đối với đời sống con người?
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
* Lợi ích:
- Trong tự nhiên:
+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên
+ Có ý nghĩa sinh thái đối với biển và đại dương
- Đối với đời sống:
+ Làm đồ trang trí, trang sức: san hô sừng hươu, san hô đỏ, san hô đen
+ Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi cho xây dựng: san hô đá
+ Là nguồn khai thác làm thức ăn: sứa rô, sứa sen.
+ Là vật chỉ thị trong nghiên cứu điạ chất: hóa thạch san hô.

II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
* Lợi ích:
* Tác hại
- Một số loài sứa gây ngứa và độc cho người: sứa lửa
- Cản trở giao thông đường biển: đảo ngầm san hô

Bài tập
Câu 1. Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang:
a. Ruột dạng túi
b. Sống bám
c. Cơ thể gồm 2 lớp
d.Miệng ở phía trên
e. Tự vệ bằng tế bào gai
f. Cơ thể đối xứng tỏa tròn
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
Đánh dấu vào câu trả lời đúng


Câu 2. Vai trò của các động vật sau:


II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học bài
- Đọc mục em có biết
- Đọc trước bài 11 : Tìm hiểu tác hại của các loài sán kí sinh.
- Học bài 9,10 tiết sau KT 15 phút
II. Vai trò
I. Đặc điểm chung
BÀI 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
nguon VI OLET