Phiếu học tập
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.
- Xây dựng được trục thời gian từ thời Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tùy.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
1. Điều kiện tự nhiên
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
1. Điều kiện tự nhiên
- Thời cổ đại, Trung Quốc nhỏ hơn ngày nay.
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
1. Điều kiện tự nhiên
Dân Trung Quốc có câu “một bát nước sông Hoàng Hà, nửa bát là phù sa”; trung bình 1m3 nước sông Hoàng Hà chứa 34 gam phù sa (sông Nin là 1g/1m3 phù sa, sông Colorado 13g/1m3 phù sa.
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
1. Điều kiện tự nhiên
- Những nhà nước cổ đại đầu tiên ra đời ở lưu vực sông Hoàng Hà; tiếp đó là ở hạ lưu sông Trường Giang.
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
2. Quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
2. Quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
PHIẾU HỌC TẬP
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
2. Quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
PHIẾU HỌC TẬP
Tần


Tần Thủy Hoàng

221.TCN


thống nhất lãnh thổ đặt nền móng cho thống nhất toàn diện Trung Quốc
Áp dụng chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết, pháp luật chung trong cả nước
TTH thực hiện chính sách ngoại giao “bẻ đũa từng chiếc”
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
2. Quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
3. Từ nhà Hán, Nam- Bắc triều đến nhà Tùy
Sơ đồ đường thời gian từ nhà Hán đến nhà Tùy
Phiếu học tập
1. Từ nhà Hán tới nhà Tùy gắn liền với ... triều đại và…… thời kì.
2. Nhà…………tồn tại lâu nhất. Nhà ………..tồn tại ngắn nhất.
3. Nhà………… tái thống nhất đất nước và đặt cơ sở để TQ bước vào tời kỳ đỉnh cao của chế độ phong kiến.
4.Thời kỳ này nước ta bị nhà………… nào đô hộ.
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
3. Từ nhà Hán, Nam- Bắc triều đến nhà Tùy
Sơ đồ đường thời gian từ nhà Hán đến nhà Tùy
Phiếu học tập
1. Từ nhà Hán tới nhà Tùy gắn liền với ... triều đại và…….thời kì.
2. Nhà…………tồn tại lâu nhất. Nhà ………..tồn tại ngắn nhất.
3. Nhà………… tái thống nhất đất nước và đặt cơ sở để TQ bước vào tời kỳ đỉnh cao của chế độ phong kiến.
4.Thời kỳ này nước ta bị nhà………… nào đô hộ.
3
Hán
Tùy
Tùy
Hán
2
BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
4. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc cổ đại
Phiếu học tập

BÀI 9: TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI
ĐẾN THẾ KỈ VII
4. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc cổ đại
Phiếu học tập

CỨU LẤY CÁ VOI
Whale Rescue Story
ĐÊM QUA, MỘT CƠN BÃO LỚN ĐÃ XẢY RA NƠI VÙNG BIỂN CỦA CHÚ CÁ VOI
CƠN BÃO ĐÃ CUỐN CHÚ CÁ VOI ĐI XA VÀ SÁNG DẬY CHÚ BỊ MẮC CẠN TRÊN BÃI BIỂN
MỘT ĐÁM MÂY MƯA HỨA SẼ GIÚP CHÚ NẾU CÓ NGƯỜI GIẢI ĐƯỢC CÂU ĐỐ CỦA MÂY MƯA
CÁC EM TRẢ LỜI THẬT ĐÚNG ĐỂ GIÚP CHÚ CÁ VOI TỘI NGHIỆP VỀ NHÀ NHÉ !
Subtitle : turn on CC
Luật chơi
Có 5 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thì mưa sẽ đổ xuống và nước biển dâng lên, hoàn thành xong 5 câu sẽ cứu được cá voi.
Chú ý vì đây là trò chơi nhân văn nên nếu em không trả lời được thì hãy mời bạn của mình trợ giúp đến khi các em có đáp án đúng để cùng nhau giải cứu cá voi.
CƠN MƯA SỐ 1 …
CƠN MƯA SỐ 2 …
CƠN MƯA SỐ 3 …
CƠN MƯA SỐ 4 …
Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời nhà Tần là
CƠN MƯA CUỐI …
CẢM ƠN CÁC BẠN THẬT NHIỀU.
CÁC BẠN GIỎI QUÁ ĐI
nguon VI OLET