Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

Đăng ngày 10/24/2017 8:54:06 AM | Thể loại: GDCD 8 | Chia sẽ bởi: Hùng Nguyễn Lương | Lần tải: 66 | Lần xem: 5 | Page: 27 | Kích thước: 32.61 M | Loại file: ppt

  • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư - 1
  • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư - 2
  • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư - 3
  • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư - 4
  • Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN
Hội thi
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
môn giáo dục công dân
Đoạn phim sau đây gợi cho em suy nghĩ gì?
Giáo viên:
Tiết 10 - Bài 9
Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa
ở cộng đồng dân cư
GDCD 8
Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Phần 1. Đặt vấn đề:
Cuộc sống quanh em
Phần 2. Nội dung bài học
Phần 3. Suy ngẫm  Hành động
Xây dựng nếp sống thanh lịch – văn minh
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Những hiện tượng tiêu cực ở mục (1) đã nêu là gì?
2. Những hiện tượng đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân?
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Là toàn thể những người cùng sinh sống ở một khu vực, lãnh thổ, đơn vị hành chính nhất định. Họ có mối quan hệ chặt chẽ khắn khít với nhau.
1. Khái niệm:
a, Cộng đồng dân cư:
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú.
1. Khái niệm:
b, Xây dựng đời sống văn hoá:
THẢO LUẬN
1. Nêu những ho?t động thể hiện nếp sống có văn hóa và thiếu văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
2. Nêu những biện pháp góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư ?
1/.Những biểu hiện của nếp sống có văn hoá và thiếu văn hoá
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở.
Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.
Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.
Tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội.
2. Biểu hiện:
AI NHANH HƠN
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
PHỏNG VấN
III. Hành động
Cùng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Cùng nhau xây dựng văn hóa ở cộng đồng dân cư
không phải là việc làm của riêng ai mà là của tất cả mọi người
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
TRÌNH BÀY MỘT PHÚT
Điều quan trọng nhất các em học được hôm nay là gì ?
III. Hành động
Cùng góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Dặn dò
Bài cũ:
Đặt bàn tay lên tờ giấy, vẽ hình một bàn tay. Viết lên hình vẽ bàn tay một việc làm em cho là thiết thực nhất để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Bài mới:
Chuẩn bị bài: Tự lập. Sưu tầm những tấm gương tự lập
chúc các em học tốt
II. NỘI DUNG BÀI HỌC