Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 4 Lịch sử 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2019-01-05 23:36:38 Tác giả Hạnh Nguyễn Thị loại .ppt kích thước 4.38 M số trang 36
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

LỊCH SỬLỚP 4GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị HạnhNHÀ LÝ DỜI ĐÔRA THĂNG LONGĐáp án: B Câu 1: Người chỉ huy quân đội nhà Đinh với chức Thập đạo tướng quân là: A. Lê Lợi B. Lê Hoàn C. Đinh Tiên Hoàng KIỂM TRA BÀI CŨĐáp án: A Câu 2: Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã đổi tên là gì? A. Lê Đại Hành B. Lê Long Đĩnh C. Lê Uy Mục KIỂM TRA BÀI CŨĐáp án: C Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi mang lại kết quả: A. Nền độc lập được giữ vững B. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc C. Cả A và B đều đúng KIỂM

  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - 1
  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - 2
  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - 3
  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - 4
  • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LỊCH SỬ
LỚP 4
GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Hạnh
NHÀ LÝ DỜI ĐÔ
RA THĂNG LONG

Đáp án: B

Câu 1: Người chỉ huy quân đội nhà Đinh với chức
Thập đạo tướng quân là:
A. Lê Lợi B. Lê Hoàn C. Đinh Tiên Hoàng
KIỂM TRA BÀI CŨ

Đáp án: A

Câu 2: Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã đổi tên là gì?
A. Lê Đại Hành
B. Lê Long Đĩnh
C. Lê Uy Mục
KIỂM TRA BÀI CŨ

Đáp án: C

Câu 3: Cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi mang lại kết quả:
A. Nền độc lập được giữ vững
B. Nhân dân vững tin vào tiền đồ của dân tộc
C. Cả A và B đều đúng
KIỂM TRA BÀI CŨ
Quan sát hình ảnh và
cho biết: ảnh chụp
tượng đài ai? ở đâu?
Tưu?ng đài Vua
Lý Thái Tổ
(H� N?i)
Vua Lý Thái Tổ có công lao gì đối với đất nước ta mà nhân dân đúc tượng thờ ông?
Hôm nay thầy và các em sẽ tìm hiểu bài: nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
( SGK/ 30 )
Đọc nội dung: “ Năm 1005 …… nhà Lý bắt đầu từ đây (1009)”
Nhà Lý ra đời trong hoàn cảnh nào?
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Vua Lý Thái Tổ (974 - 1028)
Người làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc
Ninh, là người thông minh,
nhân ái, có chí lớn. Lên ngôi
vua năm 1009, lấy niên hiệu là
Thuận Thiên. Ông là vị vua
đầu tiên của nhà Lý
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
Đọc nội dung:“Mùa xuân năm 1010….đổi tên là Đại Việt”
( SGK/ 30,31 )
Kinh đô thời nhà Đinh,
nhàTiền Lê được đặt ở đâu?
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Hoa Lư
(Ninh Bình)
HOA LƯ
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Ch? v? trí của Ninh Bình trên lược đồ ?
Hoa Lư - Ninh Bình
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Hoa Lư là vùng đất như thế nào?
Vị trí
Địa thế
Hãy so sánh vị trí địa lí và địa thế của vùng đất Hoa Lư
và Đại La theo bảng sau:
Không nằm ở trung tâm đất nước.
Nằm ở trung tâm đất nước.
Rừng núi hiểm trở, chật hẹp.
Đất rộng , bằng phẳng, màu mỡ
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Thảo luận nhóm 2
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô về thành Đại La?
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ.
Con cháu đời sau sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no.
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ
quyết định dời đô
từ đâu đến đâu?
Từ
Hoa Lư
(Ninh Bình)
đến
Đại La
(Hà Nội)
HOA LƯ (NINH BÌNH)
ĐẠI LA
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Em hãy chỉ vị trí thành Đại La Lúc Bấy giờ ?
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ.
Con cháu đời sau sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no.
- Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long


Vì sao Lý Thái Tổ đổi
Đại La Thành Thăng Long?


Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Theo truyền thuyết, khi thuyền vua tạm ng? dưới thành Đại La, có rồng vàng hiện lên chỗ thuyền ngự, vì thế vua đổi tên Đại La là Thăng Long, có nghĩa là rồng bay lên.
Thành Đại La (Thăng Long) - Hà Nội
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Năm 1054, vua đổi tên nước là Đại Việt.
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Đời vua nào đổi tên nước ta là Đại Việt?
3. Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ.
Con cháu đời sau sẽ xây dựng được cuộc sống ấm no.
- Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long
- Đến đời vua Lý Thánh Tông, Nước ta được đổi tên là Đại Việt.
1. Hoàn cảnh đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Các quan trong triều tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Đọc nội dung:“Tại kinh thành….người dân đất Việt”
( SGK/ 30,31 )
Thăng Long dưới thời nhà Lý được xây dựng như thế nào?
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
3. Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ. - Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long
- Nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa
- Dân cư tụ họp ngày càng đông và lập nên phố, nên phường.
Đầu chim phượng
Chim uyên ương
Đầu rồng ngậm ngọc
Lá đề chim phượng
Tiết 11 : Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
)

Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông ( 1070 )
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017
Lịch sử
GHI NHỚ: Được tôn lên làm vua, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ)
dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng Long. Sau đó Lý
Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.
Thăng Long có nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. Dân cư tụ
họp về Thăng Long ngày một đông.
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
3. Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ. - Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long
- Nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa
- Dân cư tụ họp ngày càng đông và lập nên phố, nên phường.
Phố cổ Hà Nội
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Đường sá, nhà cao tầng ở thành phố Hà Nội
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
* Các tên gọi của Thăng Long
Năm 1397: Hồ Qúy Ly đổi tên là thành Đông Đô.
Năm 1407: thành Đông Quan.
Năm 1428: Lê Lợi đổi tên là thành Đông Kinh.
Năm 1831: Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội.
Năm 1946: Quốc hội xác định Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Năm 1010: Lý Thái Tổ dời đô về Đại La đặt tên là Thăng Long.
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Em biết Thăng Long còn có tên gọi nào khác?
1. Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Luư ra Đại La vào năm nào ?
Năm 1005
Năm 1009
Em chọn kết quả nào
b
a
c
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Năm 1010
2. V? vua nào Th?i Lý d?i tên D?i La là Thăng Long?
A Lý Thái Tổ
B Lý Hiển Tông
C Lý Nhân Tông
Em chọn kết quả nào
Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Tiết 11 : Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
3. Vị vua nào thời Lý đổi tên nước là Đại Việt ?
A Lý Thần Tông
B Lý Hiển Tông
C Lý Thánh Tông
Em chọn kết quả nào
Tiết 11: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
4. Nhà Lý đã xây dựng kinh thành Thăng Long nhuư thế nào?
A Nhiều nhà cao tầng.
C Có đường sắt, đường thuỷ đi các nước.
B Nhiều lâu đài cung điện, đền chùa. Ph? phường đông vui, nhộn nhịp.
Em chọn kết quả nào
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Hình ảnh trong đại lễ chào mừng Thăng Long nghìn năm
Đọc chiếu dời đô
Rước kiệu Lý Thái Tổ
Rước kiệu Lý Thái Tổ
Múa lân mừng đại lễ
GHI NHỚ: Được tôn lên làm vua, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ)
dời kinh đô ra Đại La và đổi tên là Thăng Long. Sau đó Lý
Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.
Thăng Long có nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. Dân cư tụ
họp về Thăng Long ngày một đông.
1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Lý
2. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ dời đô
3. Kinh thành Thăng Long dưới thời Lý
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
- Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược, lòng dân oán giận.
- Vua Lý Thái Tổ lập nên nhà Lý (năm 1009)
- Đại La nằm ở trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, màu mỡ. - Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Đại La và đổi tên là Thăng Long
- Nhà Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa
- Dân cư tụ họp ngày càng đông và lập nên phố, nên phường.


Xem và trả lời câu hỏi cuối bài.
Xem trước bài: Chùa thời Lý.
- Sưu tầm tranh, ảnh về chùa thời Lý.
DẶN DÒ
TẠM BIỆT

Nguồn:Hạnh Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngNha_Ly_doi_do_ra_Thang_Long.ppt[4.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wk030q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-01-05 23:36:38
Loại file
ppt
Dung lượng
4.38 M
Trang
36
Lần tải
0
Lần xem
8
bài giảng điện tử Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan