GIÁO DỤC ONLINE KINH BẮC
SÓNG DỪNG
Thầy giáo: Nguyễn Sỹ Trương
Trường THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
- Nếu điểm phản xạ cố định thì tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.II. SÓNG DỪNG
- Nếu điểm phản xạ tự do thì tại điểm phản xạ sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.


1. Phản xạ sóng

b. Nguyên nhân:
Do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.
II. SÓNG DỪNG
2. Sóng dừng
a. Định nghĩa:
Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất
hiện các nút và các bụng gọi là sóng dừng.
 
c. Điều kiện xảy ra sóng dừng
Vị trí M là cực đại giao thoa khi: d2 - d1 = kλ

Vị trí M là cực tiểu giao thoa khi: d2 - d1 = (2k+1)
II. SÓNG DỪNG
Dây có 2 đầu cố định
Dây có 1 đầu cố định
Số bụng sóng = k
Số nút sóng = k + 1

Số bụng sóng = k + 1
Số nút sóng = k + 1
2. Sóng dừng
Điều kiện để có sóng dừng trên một sơi dây có hai đầu cố định là chiều dài sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng
Điều kiện có sóng dừng trên một dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài sơi dây bằng một số lẻ lần một phần tư bước sóng
Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng. Quá trình vật lí nào gây ra được hiện tượng giao thoa cũng tất yếu là một quá trình sóng.
Khi thổi sáo thì dao động của cột khí trong ống sáo làm xuất hiện một hệ sóng dừng.
Ý nghĩa


Sóng dừng trên cửa sông Waimea ở đảo Kauai quần đảo Hawaii (USA)


GIÁO DỤC ONLINE KINH BẮC
TINH GIẢN-TRỌNG TÂM
THEO ĐÚNG CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG
PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Email: onlinekinhbac.edu@gmail.com
Phone: 0339929234
nguon VI OLET