CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
GV: Nguyễn Thị Minh Huệ
MỸ THUẬT
Tập phóng tranh, ảnh
Tiết 7: Vẽ trang trí
(Tiết 1)
I/ Quan sát, nhận xét
-Em hãy quan sát và cho biết các bức tranh trên giống và khác nhau như thế nào?
- Em hãy quan sát và cho biết các bức tranh trên giống và khác nhau như thế nào?
- Em hãy quan sát và cho biết các bức tranh trên giống và khác nhau như thế nào ?
*Phóng tranh,ảnh có ý nghĩa gì?

-Phóng tranh, ảnh để phục vụ cho các môn học (Toán, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, GDCD, Mỹ thuật,….)
-Phóng tranh, ảnh để làm báo tường.
-Phóng tranh, ảnh nhắm phục vụ lễ hội.
-Phóng tranh, ảnh để trang trí góc học tập

II/ Cách phóng tranh:
1/Kẻ ô vuông:

5
1
3
4
1/ Kẻ ô vuông:

2
5,5
2
3
4
1

II/ Cách phóng tranh:
1/Kẻ ô vuông:

1/ Cách kẻ ô vuông:

- Đo chiều cao, chiều ngang của hình định vẽ.
- Kẻ các ô vuông bằng nhau của hình định vẽ.
- Phóng to tỷ lệ ô vuông
- Dựa vào ô vuông ở tranh định phóng và phóng to hình.
* Chú ý:
+ Tìm vị trí của hình qua các đường kẻ ô vuông
+ Vẽ hình phải giống mẫu
+ So sánh các khoảng cách thật chính xác.
2/ Cách kẻ đường chéo
A
D
1
2
3
4
1
2
3
4
B
C
D
B
D
A
C
A
1
2
4
3
2/ Cách kẻ đường chéo:

- Kẻ đường chéo của tranh, ảnh định phóng.
- Đặt tranh, ảnh vào góc dưới bên trái tờ giấy.
- Dựa vào tranh,ảnh định phóng để phóng hình với tỷ lệ tùy theo.
- Kẻ các đường chéo ở tranh, ảnh phóng.
- Nhìn hình mẫu, dựa vào các đường vừa kẻ, tìm và đánh dấu vị trí của hình trên tờ giấy.
- Dựa vào hình mẫu để vẽ phác hình.
- Nhìn mẫu, điều chỉnh hình vẽ và vẽ hình
Em hãy chọn một bức tranh, ảnh để phóng tranh với tỷ lệ tự chọn, khổ giấy A4.
Lưu ý :
Chọn tranh, ảnh đơn giản, dễ vẽ.
Chọn cách phóng tranh.
Sắp xếp bố cục cân đối với tờ giấy.
Nếu chọn cách kẻ ô vuông, khi kẻ ô nếu có phần lẻ ở tranh mẫu thì ở bản phóng to cũng có phần lẻ tương ứng với tỉ lệ.
Dựa vào tranh, ảnh định vẽ để phóng hình.
- Hoàn chỉnh hình vẽ và vẽ màu
III – Bài tập
MỘT SỐ BÀI VẼ CỦA HỌC SINH NĂM TRƯỚC
Dặn dò:

- Sưu tầm một số tranh, ảnh có các nội dung khác nhau để phóng tranh.
- Tiết sau, tiếp tục phần thực hành bài phóng tranh, ảnh.
-Chuẩn bị bài vẽ, màu vẽ.


CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH