Chương 2. MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
BÀI 9. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN
Mục tiêu:
Biết được nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử
Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản
I. NGUYÊN TẮC CHUNG:
Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế
Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy
Thuận tiện lắp đặt, vận hành, sửa chữa
Hoạt động ổn định, chính xác
Linh kiện có sẵn trên thị trường
II. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:
1. Thiết kế mạch nguyên lý:
Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế
Đưa ra một số phương án thực hiện
Chọn phương án hợp lý nhất
Tính toán chọn linh kiện
II. CÁC BƯỚC THIẾT KẾ:
2. Thiết kế mạch lắp ráp:
Bố trí linh kiện trên bảng mạch khoa học, hợp lý
Vẽ đường dây dẫn điện để nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý
Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất
Hiện nay, có thể sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dùng
III. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU:
Yêu cầu thiết kế : điện áp vào U1= 220V , 50Hz ; điện áp ra một chiều 12V ; dòng điện tải 1A.
1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế:
Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 4 diode
Sơ đồ mạch chỉnh lưu 2 diode
Sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kì
III. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU:
2. Sơ đồ bộ nguồn:
Linh kiện sử dụng:
- Biến áp nguồn
- Diode chỉnh lưu
- Tụ lọc
III. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU:
3. Tính toán thiết kế:
Công suất biến áp:
Tóm tắt:U1= 220V , f = 50Hz, Utải = 12V , Itải = 1A
a. Biến áp:
P = kBA. Utải. Itải = 1,3.12.1 = 15,6W
- kBA: hệ số biến áp, chọn kBA= 1,3
Điện áp vào: U1= 220V, tần số 50Hz
 
Điện áp ra:
 
III. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU:
3. Tính toán thiết kế:
Dòng điện qua diode:
b. Diode:
 
- Chọn hệ số dòng điện KI = 10
Điện áp vào: U2= 10,4 V
 
- Điện áp ngược :
Chọn hệ số Ku= 1,8
 
Tóm tắt:U1= 220V , f = 50Hz, Utải = 12V , Itải = 1A
III. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU:
3. Tính toán thiết kế:
c. Tụ điện:
- Tụ có điện dung càng lớn, lọc càng tốt.
 
- Điện áp tụ phải chịu được:
 Chọn tụ có thông số C=1000µF, Uđm = 25V
Tóm tắt:U1= 220V , f = 50Hz, Utải = 12V , Itải = 1A
BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC
CÁC EM TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG “TEAMS”
THẦY SẼ CHO ĐIỂM khi còn 5 phút nữa hết tiết
NẾU ĐẠT ĐIỂM 10 sẽ được ĐIỂM “ +” ( Ở bài kiểm tra thường xuyên)
CÁC EM TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG “Teams”
nguon VI OLET