bải GDCD 12

Đăng ngày 8/25/2011 11:35:14 PM | Thể loại: GDCD 12 | Chia sẽ bởi: Dư Kiều Ngọc | Lần tải: 180 | Lần xem: 2 | Page: 21 | Kích thước: 0.94 M | Loại file: ppt
  • bải GDCD 12 - 1
  • bải GDCD 12 - 2
  • bải GDCD 12 - 3
  • bải GDCD 12 - 4
  • bải GDCD 12 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bải GDCD 12, GDCD 12. . nslide.com giới thiệu đến mọi người thư viện bải GDCD 12 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu bải GDCD 12 trong thể loại GDCD 12 được chia sẽ bởi thành viên Dư Kiều Ngọc đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại GDCD 12 , có tổng cộng 21 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Tiết 7, thêm nữa Bài 3 CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT NỘI DUNG BÀI HỌC 1,còn cho biết thêm - Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ 2, tiếp theo là - Công dân bình đẳng về nghĩa vụ pháp lí 3,còn cho biết thêm - Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật 1, kế tiếp là Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ có tức là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp https://nslide.com/bai-giang/bai-gdcd-12.j6dbxq.html

Nội dung

Tiết 7. Bài 3
CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
NỘI DUNG BÀI HỌC
1.- Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ
2.- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí
3.- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm
quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụCông dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân
Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là gì?
Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật
Bình đẳng trước pháp luật nghĩa là gì?
Quyền bình đẳng trước pháp luật
được thể hiện trong các lĩnh vực
kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội
Mọi công dân
được hưởng quyền và
phải thực hiện
nghĩa vụ của mình
Quyền và nghĩa vụ
của công dân không
bị phân biệt,nam nữ,
giàu nghèo, tôn giáo…
Cụ thể
Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu cụ thể như thế nào?

Trồng trọt
Chăn nuôi
Trái cây
Bánh kẹo
Xe máy

Nghĩa vụ: bảo vệ Tổ quốc,
LĐ công ích, đóng thuế…
Nhà nước tạo mọi
điều kiện cho
công dân thực hiện
quyền và nghĩa vụ
của mình
Ngoài ra Nhà nước
còn xữ lí nghiêm minh
những hành vi vi phạm
quyền và nghĩa vụ
của công dân
Hiến pháp
và pháp luật
Cơ sở pháp lí
bảo đảm cho CD
bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ?
Nhà nước có vai trò gì trong việc
bảo đảm cho CD thực hiện
quyền và nghĩa vụ
một cách bình đẳng?

* Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kỳ công dân nào
vi phạm pháp luật đều bị xử lí bằng các chế tài theo quy định
của pháp luật.
* Đây là cơ sở để pháp luật bảo vệ được các quan hệ XH mà
nó điều chỉnh, đem lại sự ổn định và phát triển cho XH.
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí
Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu như thế nào?
Áp dụng trách nghiệm pháp lí không chỉ có tác dụng trừng phạt mà còn có tác dụng răn đe những người khác, giáo dục họ và mọi công dân có ý thức tôn trọng và thực hiện PL nghiêm minh từng bước loại trừ hiện tượng vi phạm PL ra khỏi đời sống XH, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.
Việc áp dụng trách nhiệm pháp lí mang lại tác dụng gì?
Bài trừ tệ nạn xã hội (mại dâm)
Để bảo đảm mọi CD bình đẳng về trách nhiệm pháp lí phải theo nguyên tắc nào?
Truy cứu trách nghiệm pháp lí đối với
chủ thể có hành vi vi phạm được quy định trong
pháp luật và chỉ trong giới hạn mà pháp luật
quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.
Truy cứu trách nhiệm phải kịp thời, chính xác,
công bằng, hợp lí.
Bình đẳng trước tòa
Vậy Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền bình đẳng cho công dân?
3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
Nhà nước tạo mọi điều kiện
cho công dân thực hiện
quyền và nghĩa vụ của mình
Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống
PL phù hợp với từng thời kỳ nhất định, làm cơ sở
pháp li cho việc xử lí mọi hành vi xâm hại quyền và
lợi ích của công dân của Nhà nước
3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc
bảo đảm quyền bình đẳng của công dân
trước pháp luật
Ngoài ra Nhà nước còn xử lí
nghiêm minh những hành vi
vi phạm quyền và nghĩa vụ
của công dân
Bài
Tập
3
Anh A 26 tuổi, phạm tội giết người, bị tòa án tuyên phạt 21 năm tù giam.
Cậu B 15 tuổi, phạm tội giết người, bị tòa án tuyên phạt 14 năm tù giam.
Câu hỏi: Trường hợp của anh A và cậu B có bị coi là bất bình đẳng về trách nghiệm pháp lí không? Vì sao?
Không
Vì khi công dân vi phạm pháp luật, họ đều đuợc xem xét về độ tuổi, trạg thái, tâm lí, lỗi, động cơ, mục đích, hậu quả, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật.
Điều này thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TIẾT 8 KIỂM TRA 1 TIẾT
BÀI 1+2+3
CHÚC CÁC
EM HỌC TỐT
Bài
Tập
2
Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho các thí sinh
thuộc người dân tộc thiểu số, con thương binh, con liệt sĩ trong kì thi đại học cao đẳng.
Theo em, điều đó có ảnh hưởng tới nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập không?
Quy định của Nhà nước điểm ưu tiên điểm theo nhóm ưu tiên 1 –
ưu tiên 2 (điều kiện KT, gia đình có công với đất nước, anh hùng
lực lượng vũ trang) và ưu tiên theo khu vực (dân tộc í người, những
vùng có KT đặc biệt khó khăn)Như vậy NN quy định điểm ưu tiên
cho các thí sinh thuộc người dân tộc thiểu số, con thương binh, con
liệt sĩ trong kỳ thi đại học cao đẳng không những không ảnh hưỡng
tới nguyên tắc mọi CD được đối xữ bình đẳng về quyền và cơ hội
học tập mà còn bảo đảm cho CD hưởng quyền và cơ hôi đó
Bài
Tập
1
Trong lớp học của em, có bạn được miễn hoặc giảm học phí so với các bạn khác; có bạn được lãnh học bổng, còn các bạn khác thì không; có bạn được tuyển thẳng vào đại học, còn các bạn khác phải dự thi; các bạn nam đủ 18 tuổi thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, còn các bạn nữ không phải thực hiện nghĩa vụ này…
Theo em, những ví dụ trên đây có được coi là bình đẳng không? Vì sao?
Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau. Nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.