Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG

bài giảng Ôn thi đại học, cao đẳng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
hkr00q
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/22/2018 3:05:34 PM
Loại file
xvl
Dung lượng
2.30 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Đề số 5 Câu 54 Bài tập trắc nghiệm Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm MgO, Al, Zn và F trong dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4NO3,xem chi tiết và tải về Bài giảng điện tử Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG, Bài Giảng Ôn Thi Đại Học, Cao Đẳng , Bài giảng điện tử Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG, xvl, 0 trang, 2.30 M, Ôn thi đại học, cao đẳng chia sẽ bởi Tình Hoàng Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-giai-mot-so-cau-De-5-THPTQG.xvl[2.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đề số 5
Câu 54
Bài tập trắc nghiệm
Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm MgO, Al, Zn và F trong dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO và 0,05 mol N2. Số mol HNO3 bị khử là
A. 1,2
B. 1
C. 0,2
D. 0,15
latex(nHNO_3) bị khử = nNO + 2nlatex(N_2) = 0,2
Câu 55
Bài tập trắc nghiệm
Hấp thụ hoàn toàn 0,05 mol hidrocacbon X vào bình đựng lượng dư dung dịch
om, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng dung dịch
om tăng 2,8 gam. Công thức phân tử của X là
A. latex(C_2H_4).
B. latex(C_3H_6).
C. latex(C_4H_8).
D. latex(C_4H_6).
latex(M_X = (2,8)/(0,05) = 56 => đáp án C
Câu 56
Bài tập trắc nghiệm
Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2 và (CH3)2NH bằng lượng O2 vừa đủ. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 59,1 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là
A. 26,1.
B. 28,9.
C. 35,2.
D. 50,1.
nX = 0,2 => latex(nCO_2 = 0,4 ; nH_2O) = 0,7 mol latex(Deltam = mda
- mCO_2 - mH_2O) = 28,9 gam
Câu 65
Bài tập trắc nghiệm
Hỗn hợp E gồm chất X (C3H9NO2) và chất Y (C2H8N2O3). Cho 6,14 gam E tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,06 mol hai amin đơn chức, bậc một và dung dịch F chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 5,1.
B. 4,92.
C. 5,04.
D. 4,98.
Theo đề bài ta có: 91x + 108y = 6,14 x + y = 0,06 => x = 0,02 ; y = 0,04 X là latex(CH_3COOH_3CH_3) ; Y là latex(C_2H_5NH_3NO_3) => Muối gồm: latex(CH_3COONa) và latex(NaNO_3) m = 0,02.82 + 0,04.85 = 5,04 gam
Câu 69
Bài tập trắc nghiệm
Thực hiện hai thí nghiệm (TN) sau: TN1: Cho m1 gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được a gam Ag. TN2: Thủy phân m2 gam saccarozo trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng (hiệu suất phản ứng thủy phân là 75%) một thời gian thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam Ag. Biểu thức liên hệ giữa m1 và m2 là A. latex(38m_1 = 20m_2).
B. latex(19m_1 = 15m_2).
C. latex(38m_1 = 15m_2).
D. latex(19m_1 = 20m_2).
TN1: latex(a = 2.108(m_1)/(180)) TN2: latex(a = 0,75.4.108(m_2)/(342)) => latex(2.108(m_1)/(180)) = latex(0,75.4.108(m_2)/(342)) => latex(19m_1 = 15m_2)
Câu 70
Bài tập trắc nghiệm
Hòa tan hoàn a gam Al trong dung dịch Ba(OH)2, thu được dung dịch X. Nhỏ rất từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào dung dịch X và lắc nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lượng kết tủa thu được lớn nhất là 70 gam. Cho tiếp H2SO4 thì lượng kết tủa giảm đến khi lượng kết tủa không thay đổi thì thể tích dung dịch H2SO4 là 1300 ml. Giá trị của a là
A. 8,1
B. 4,05
C. 5,4
D. 6,75
latex(Al ra
Ba(AlO_2)_2 ra
Al(OH)_3) latex(a/27) latex(nBaSO_4 = nBa(OH)_2 = x) 78.a/27 + 233x = 70 latex(3H_2SO_4 + 2Al(OH)_3) latex((3a)/(54) la
a/27) latex((3a)/(54)) + x = 0,65 => a = 8,1 ; x = 0,2
Câu 71
Bài tập trắc nghiệm
Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần tối đa 7x mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác đốt cháy hoàn x mol X trên bằng O2, sinh ra V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa V với x và y là
A. V = 22,4(3x + y)
B. V = 44,8(9x + y)
C. V = 22,4(7x + 1,5y)
D. V = 22,4(9x + y)
Triglixerit no có công thức là latex(C_nH_(2n-4)O_6) Theo đề bài ta thấy X có 7latex(pi) => Công thức của X là latex(C_nH_(2n-18)O_6 latex(C_nH_(2n-18)O_6 ra
nCO_2 + (n - 9)H_2O) => nX = (latex(nCO_2 - nH_2O)) : 9 latex(x = (V/(22,4) - y)) : 9 => V = 22,4(9x + y)

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Bài giải một số câu Đề 5 THPTQG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU