Bai giang Excel 5

bài giảng điện tử Tin học Excel
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       5      0
Ngày đăng 2013-07-10 09:03:44 Tác giả Kiên Nguyễn Trung loại .ppt kích thước 0.29 M số trang 23
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Bài giảng Microsoft ExcelTIN HỌC ỨNG DỤNG Giáo viên: Hoàng Anh Sơn Khoa Công nghệ thông tin Trường Trung học BCVT & CNTT II Email: Hason-va@vnn.vn Điện thoại: 0914044643Chương I: Tổng quan về Microsoft ExcelMICROSOFT EXCEL 2003I. Giới thiệu chung- Excel là phần mềm bảng tính điện tử cao cấp của Microsoft, được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiệp vụ quản lý và xử lý số liệu, nhất trong công tác kế toán, tài chính, thương mại và cả trong các hoạt động khoa học công nghệ.- Excel cho phép tổ chức

 • Bai giang Excel 5 - 1
 • Bai giang Excel 5 - 2
 • Bai giang Excel 5 - 3
 • Bai giang Excel 5 - 4
 • Bai giang Excel 5 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bài giảng Microsoft Excel
TIN HỌC ỨNG DỤNG
Giáo viên: Hoàng Anh Sơn
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Trung học BCVT & CNTT II
Email: Hason-va@vnn.vn
Điện thoại: 0914044643
Chương I: Tổng quan về
Microsoft Excel
MICROSOFT EXCEL 2003
I. Giới thiệu chung
- Excel là phần mềm bảng tính điện tử cao cấp của Microsoft, được sử dụng rất rộng rãi trong các nghiệp vụ quản lý và xử lý số liệu, nhất trong công tác kế toán, tài chính, thương mại và cả trong các hoạt động khoa học công nghệ.

- Excel cho phép tổ chức thông tin cần lưu trữ và xử lý dưới dạng bảng, tự động thực hiện tính toán theo biểu thức được xây dựng.
1. Khái niệm
2. Khởi động, thoát khỏi Excel
+ Start – Program – Microsoft Office – MS Excel
+ Nhấp đôi (double Click) vào biểu tượng shortcut Excel trên Desktop
+ Khởi động theo đường dẫn:
C:Program filesMicrosoft Officeoffice11Excel.exe
a. Khởi động Excel
b. Thoát khỏi Excel
+ File – Exit
+ Click vào biểu tượng Close
+ Dùng tổ hợp phím Alt + F4.
3. Màn hình Excel
Tên địa chỉ ô
(name box)
Thứ tự dòng(Row)
Tên cột (column)
Thanh công cụ (toolbox)
Con trỏ ô
Bảng tính hiện tại
Thẻ tên bảng tính(sheet)
Thanh công thức
(Formular bar)
Nút chọn bảng tính
+ Bảng tính (Book) của Microsoft Excel có tối đa 255 tờ bảng tính (SHEETS).

+ Mỗi Sheet gồm 256 cột (Colunms) và 65536 hàng (Rows), giao nhau giữa một hàng và một cột gọi là ô (Cell).
3. Màn hình Excel
+ Mỗi cell được đánh địa chỉ và được xác định bằng giao của cột và hàng được qui định như sau: địa chỉ của cột được đánh trước sau đó đến địa chỉ của hàng
Ví dụ: A12 là được xác định bằng giao của cột A và hàng 12 của bảng tính
+ Trong Cell chứa số liệu và Cell là đơn vị cơ sở để xử lý bảng tính, mỗi Cell có thể chứa được một chuỗi dài 255 ký tự.
3. Màn hình Excel
+ Các cột được đặt từ trái sang phải, bắt đầu là cột A tiếp theo là các cột B,C,…Z, sau cột Z là các cột AA,AB, …AZ, …. cho đến IV là cột thứ 256.
+ Các hàng được đánh số liên tục từ trên xuống dưới từ 1 đến 65536
+ Các bảng tính (SHEET) được đặt tên từ trên xuống dưới, bắt đầu là SHEET1 đến SHEET2, SHEET3,…vv. Người dùng có thể đặt lại tên cho các SHEET nếu muốn.
3. Màn hình Excel
+ , , ,  dịch chuyển 1 ô theo hướng mũi tên
+ Page Up dịch con trỏ lên 1 trang màn hình.
+ Page Down dịch chuyển xuống 1 trang màn hình.
+ Home cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại
+ Ctrl +  tới cột cuối cùng (cột IV) của dòng hiện tại.
+ Ctrl +  tới cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại.
+ Ctrl +  tới dòng cuối cùng (dòng 65536) của cột hiện tại.
+ Ctrl +  tới dòng đầu tiên (dòng 1) của cột hiện tại.
+ Ctrl +  +  tới ô trái trên cùng (ô A1).
+ Ctrl +  +  tới ô phải trên cùng (ô IV1).
+ Ctrl +  +  tới ô trái dưới cùng (ô A65536).
+ Ctrl +  +  tới ô phải dưới cùng (ô IV65536)
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
1. Di chuyển và chọn
Vùng được xác định bởi tọa độ vùng gồm địa chỉ của đầu vùng và địa chỉ của cuối vùng, có dạng <đầu>:< cuối >
Địa chỉ vùng: B2:G9
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
1. Di chuyển và chọn
Con trỏ ô (Cell poiter) là hình chữ nhật trùm quanh đường viền ô.
Di chuyển: Sử dụng các phím mũi tên, Page Up, Page Down, Home.
Nhấn Ctrl + mũi tên để di chuyển đến ô cuối cùng (đầu tiên) của bảng tính theo chiều mũi tên.
Gõ F5 rồi gõ địa chỉ ô (xem phần sau)
Kích chuột vào ô nào đó
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
1. Di chuyển và chọn
Chọn miền (range):Bấm và rê chuột từ ô trên cùng bên trái tới ô dưới cùng bên phải của vùng (hoặc theo các chiều khác).
Chọn cả dòng/cột :Kích chuột trái tại tên dòng (cột) để lựa chọn cả dòng (cột).
Nhấn thêm phím Ctrl khi chọn để chọn các miền rời nhau.
Chọn cả bảng tính: Kích chuột vào giao giữa hàng tên cột và cột tên dòng
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
1. Di chuyển và chọn
Cách thức: kích chuột vào ô, gõ dữ liệu vào, nhập xong gõ Enter.
Dữ liệu chữ nhập bình thường
Dữ liệu số nhập dấu chấm (.) thay dấu phẩy (,) ngăn cách phần thập phân.
Để Excel hiểu một dữ liệu dạng khác là dữ liệu dạng chữ thì nhập dấu ’ trước dữ liệu đó.
Ví dụ: ’04.8766318
Dữ liệu ngày tháng nhập theo định dạng: mm/dd/yy.
VD: 11/25/1980
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
1. Di chuyển và chọn
1. Nhập dữ liệu
- Khi nhập dữ liệu, dữ liệu cũng sẽ hiển thị trên thanh công thức (Formular bar)
- Nhấn Enter để kết thúc nhập, nhấn ESC để hủy việc nhập.
- Nhấn Alt + Enter: Để xuống dòng
2. Sửa dữ liệu
- Nhấp đôi chuột vào ô muốn sửa dữ liệu
- Chọn ô muốn sửa và nhấn F2
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
Cách 1
B1: Chọn vùng dữ liệu cần sao chép.
B2: Đánh dấu sao chép bằng lệnh Copy
B3: Chọn vùng đích.
B4: Thực hiện dán bằng lệnh Paste
Cách 2: Trong trường hợp vùng nguồn và vùng
đích kề nhau ta có thể thực hiện bằng cách sau
B1: Chọn vùng dữ liệu muốn sao chép.
B2: Đặt con trỏ chuột tại góc phải phía dưới của vùng được chọn, con trỏ chuột đổi dạng thành dấu
+ Rê chuột để sao chép.
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
4. Địa chỉ
a. Địa chỉ tương đối (Relative Address ):
- Địa chỉ tương đối có dạng . Khi chép đến vùng đích, địa chỉ của vùng đích sẽ thay đổi theo nghĩa : phương, chiều và khoảng cách
Ví dụ : Ta có dữ liệu như bảng sau :
Công thức tại ô C1 =A1*B1 thì kết quả tại C1 là 8
Khi sao chép công thức C1 xuống C2 thì tại C2 sẽ có công thức là = A2*B2 và cho ta kết quả 24.
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
Địa chỉ tuyệt đối có dạng $$. khi sao chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ giữ nguyên giống như vùng nguồn.
b. Địa chỉ tuyệt đối ( Absolute Address )
Ví dụ : ta có bảng lương như sau :
Công thức ô D3 =B3-C3+$D$1, kết quả 750000
Khi Copy đến D4 công thức D4 =B4-C4+$D$1
4. Địa chỉ
II. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
VI. Các thao tác với tệp
1. Tạo mới tập tin excel

Tập tin Excel có phần mở rộng là Xls
C1: Kích chuột vào biểu tượng New trên Toolbar.
C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+N
C3: Vào menu File – New – Blank Workbook
2. Mở Tập tin đã tồn tại

C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên Toolbar.
C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O
C3: Vào menu File - Open…
VI. Các thao tác với tệp
C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar.
C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S.
C3: Vào menu File/Save.
Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm giác là Excel không thực hiện việc gì).
Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save.
3. Lưu tập tin
VI. Các thao tác với tệp
Ghi tệp vào ổ đĩa với tên khác (Save As)
Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp mới được tạo ra có cùng nội dung với tệp cũ.
Vào menu File/Save As...
1. Chọn nơi ghi tệp
2. Gõ tên mới cho tệp
3. Bấm nút Save để ghi tệp
Bấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệp

4. Các thao tác với bảng tính
- Chèn thêm sheet
- Xóa sheet đang chọn
- Đổi tên Sheet đang chọn
- Di chuyển vị trí Sheet
- Chọn tất cả các Sheet
- Đổi màu của Tab Sheet
VI. Các thao tác với tệp

Nguồn:Kiên Nguyễn Trung

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBai_giang_Excel_5.ppt[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
olz9yq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-07-10 09:03:44
Loại file
ppt
Dung lượng
0.29 M
Trang
23
Lần tải
10
Lần xem
5
bài giảng điện tử Bai giang Excel 5

bài giảng có liên quan

 • Bai giang Excel 5
  Bài giảng Excel
  Bai giang Excel 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

  Xem: 10

 • bai giang excel 5
  Tin học
  bai giang excel 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2009

  Xem: 10

 • Bài Giảng Excel bài 5
  Tin học
  Bài Giảng Excel bài 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2008

  Xem: 1267

 • Bài Giảng Excel
  Tài liệu tham khảo
  Bài Giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2010

  Xem: 0

 • Bài giảng Excel
  Bài giảng
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2008

  Xem: 154

 • Bai giang Excel
  Tin học
  Bai giang Excel

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2009

  Xem: 42

 • Bài Giảng Excel
  Tin học
  Bài Giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2008

  Xem: 22

 • bai giang excel
  Tin học
  bai giang excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2009

  Xem: 17

 • Bai giang Excel
  Tin học
  Bai giang Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2008

  Xem: 26

 • Bài giảng Excel
  Tin học 12
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2009

  Xem: 6