Bài Luyện tập trang 69 lớp 3

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 3 Toán học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-11-27 19:53:18 Tác giả Trang Trần Thị Thu loại .ppt kích thước 0.67 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ Môn: ToánLỚP: 3C Giáo viên: Trần Thị Thu Trang KHỞI ĐỘNGTrò chơi:“Hái hoa”Luật chơi: Trên lẳng hoa có rất nhiều bông hoa, bạn nào hái được bông hoa nào thì thực hiện theo yêu cầu bông hoa mình hái được. Nếu trả lời đúng thì sẽ được nhận một lá cờ đỏ. Nếu trả lời sai sẽ nhận hình phạt nhảy lò cò từ dưới lớp lên bục giảng. a)9 x 6= 9 x 7= 9 x 8 = 9 x 9= 54 : 9= 63 : 9= 72 : 9= 81 : 9= 54 663 772 881 9b)18 : 9= 27 : 9= 36 : 9= 45 : 9= 18 : 2= 27 : 3= 36 : 4= 45 : 5=

 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3 - 1
 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3 - 2
 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3 - 3
 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3 - 4
 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
Môn: Toán
LỚP: 3C
Giáo viên: Trần Thị Thu Trang
KHỞI ĐỘNG
Trò chơi:“Hái hoa”
Luật chơi: Trên lẳng hoa có rất nhiều bông hoa, bạn nào hái được bông hoa nào thì thực hiện theo yêu cầu bông hoa mình hái được. Nếu trả lời đúng thì sẽ được nhận một lá cờ đỏ. Nếu trả lời sai sẽ nhận hình phạt nhảy lò cò từ dưới lớp lên bục giảng.
a)9 x 6= 9 x 7= 9 x 8 = 9 x 9=

54 : 9= 63 : 9= 72 : 9= 81 : 9=
54

6
63

7

72

8
81

9
b)18 : 9= 27 : 9= 36 : 9= 45 : 9=

18 : 2= 27 : 3= 36 : 4= 45 : 5=
2

9
3

9
4

9
5

9
Bài 1: Tính nhẩm:
Bài 2: Soá ?
3
9
27
9
63
7
Bài 3: Moät coâng ti döï ñònh xaây 36 ngoâi nhaø, ñeán nay ñaõ xaây ñöôïc soá nhaø ñoù. Hoûi coâng ti coøn phaûi xaây tieáp bao nhieâu ngoâi nhaø nöõa?
Bài giải:
Số ngôi nhà đã xây được là:
36 : 9 = 4 (ngôi nhà)
Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:
36 – 4 = 32 (ngôi nhà)
Đáp số: 32 ngôi nhà
18 : 9 = 2 ( ô vuông )
18 : 9 = 2 ( ô vuông )

Trò chơi
Ai nhanh?
Ai đúng?
45 : 9 = ?
A: 7
B: 6
C: 5

A: Lấy thương nhân với số bị chia.
B: Lấy số bị chia chia cho thương.

C: Lấy số bị chia nhân với thương.
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào?
của 18 là?
A: 2
B: 4
C: 6
Kiến thức cần nắm:
Bảng nhân, chia 9 đã học.
Cách tìm số chia, số bị chia chưa biết.
Giải toán bằng hai phép tính.
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Chúc các em chăm ngoan – học giỏi!...
Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe
Chúc các em ngoan, học giỏi !
Tiết học kết thúc

Nguồn:Trang Trần Thị Thu

 
 
 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngDu_gio_Toan.ppt[0.67 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
w4i80q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-11-27 19:53:18
Loại file
ppt
Dung lượng
0.67 M
Trang
20
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Bài Luyện tập trang 69 lớp 3

bài giảng có liên quan

 • Bài Luyện tập trang 69 lớp 3
  Toán học 3
  Bài Luyện tập trang 69 lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2019

  Xem: 0

 • Luyện tập - toán 3 trang 69
  Buổi Thứ 2
  Luyện tập - toán 3 trang 69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Buổi Thứ 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2012

  Xem: 0

 • Luyện tập (Toán 3- trang 69)
  Giáo án - Giáo trình
  Luyện tập (Toán 3- trang 69)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2010

  Xem: 1

 • bai 60 luyen tap trang 69
  Toán học 4
  bai 60 luyen tap trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2010

  Xem: 1

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 4
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 3
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 4

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 3
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2015

  Xem: 0

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 3
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 3

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 3
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Luyện tập Trang 69
  Toán học 3
  Luyện tập Trang 69

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2018

  Xem: 0