Phan Mai Anh
Phùng Thị Thúy Hằng
Quách Thị Kim Hồng
Phùng Thúy Liễu
Đỗ Nguyệt Nga
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Phương Quyên
Lê Thị Phương Thanh
NHÓM 1
THỰC HÀNH TÌM HIỂU
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách của thư viện trường trung học phổ thông.
NỘI QUY THƯ VIỆN
NỘI QUY THƯ VIỆN
Phải có thẻ thư viện hợp lệ, khi mượn sách phải phải xuất trình thẻ thư viện cho thủ thư, tuyệt đối khong được dùng thẻ của người khác.
Trang phục theo đúng quy định của trường khi lên lớp và sinh hoạt tập trung.
Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện, không mang chất dễ gây cháy nổ vào thư viện.
Không ăn uống, sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung, không vứt ác bừa bãi, không viết bậy, vẽ bậy lên bàn, tường.
Khi mượn sách phải kiểm tra, nếu phát hiện sách bị xé hoặc bị gạch xóa, cắt xén phải báo ngay cho thủ thư biết.
Trường hợp bạn đọc làm mất, hư hỏng hoặc gạch xóa, … trong sách phải bồi thường theo đúng giá trị của sách.
Bạn đọc được mượn tối đa 3 quyển về nhà và phải trả đúng thời gian quy định (10 ngày kể từ ngày mượn sách), nếu đọc chưa xong phải đến thư viện làm thủ tục gia hạn.
Sau khi trả sách cũ mới được mượn sách mới.
Thẻ thư viện
Bao gồm các thông tin:
Ảnh
Số thẻ
Họ và tên
Lớp
Khóa học
Địa chỉ
Số điện thoại
Phiếu mượn trả sách
Bao gồm:
* STT
*Tên sách
* Ngày mượn
* Ngày trả
* Số sách mượn
Sổ quản lý sách
Xuất/nhập sách (mua, được cấp, đền bù, đóng góp).
Sắp xếp sách theo từng lĩnh vực, chuyên ngành.
Thống kê số lượng sách mỗi loại đã mượn và số lượng sách còn lại.
Thanh lý sách (đã cũ hoặc lỗi thời).
Giới thiệu sách: tổ chức thông tin cho các bạn đọc về sách mới và tác giả.
Sổ quản lý sách
nguon VI OLET