Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 1
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 2
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 3
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 4
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 5
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 6
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 7
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

Đăng ngày 10/28/2017 8:20:37 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.60 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em, Tin học 7. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em thuộc chủ đề Tin học 7 được giới thiệu bởi user Thúy Lê Thị tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào mục Tin học 7 , có tổng cộng 7 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TUẦN 8 -TIẾT 15 BÀI THỰC HÀNH 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM 1, ngoài ra Mục đích yêu cầu Biết nhập công thức và hàm vào ô tính Biết sử dụng những hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN 2, tiếp theo là Nội dung Bài tập 1: Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em a, bên cạnh đó Nhập điểm thi những môn tương đương như hình 1, kế tiếp là 32 SGK b, bên cạnh đó Sử dụng công thức phù hợp

https://nslide.com/bai-giang/bai-thuc-hanh-4-bang-diem-cua-lop-em.hghw0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. TUẦN 8 -TIẾT 15


BÀI THỰC HÀNH 4
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
1, Mở bảng tính danh sach lop em.

2, Nhập điểm thi theo hình 1.32

3, Tính điểm trung bình vào cột Điểm trung bình. (dùng công thức)

4, Tính điểm trung bình của cả lớp. (dùng công thức)

5, Lưu lại bảng tính với tên Bang diem lop em
Những việc cần làm
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất
Bài tập 1:
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
Bài tập 1:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất

1, Tính điểm trung bình vào cột Điểm trung bình . (dùng hàm)

2, Tính điểm trung bình từn môn học của cả lớp. (dùng hàm AVERAGE)

3, Xác định môn học có điểm TB cao nhất và thấp nhất ( dùng hàm MAX, MIN)
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
Bài tập 1:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất