Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

Đăng ngày 10/28/2017 8:20:37 PM | Thể loại: Tin học 7 | Chia sẽ bởi: Thúy Lê Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 7 | Kích thước: 0.60 M | Loại file: ppt
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 1
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 2
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 3
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 4
  • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em, Tin học 7. . nslide giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em thuộc thể loại Tin học 7 được giới thiệu bởi bạn Thúy Lê Thị tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Tin học 7 , có tổng cộng 7 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu TUẦN 8 -TIẾT 15 BÀI THỰC HÀNH 4 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM 1, ngoài ra Mục đích đề nghị Biết nhập công thức và hàm vào ô tính Biết sử dụng những hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN 2, cho biết thêm Nội dung Bài tập 1: Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em a, bên cạnh đó Nhập điểm thi những môn xấp xỉ như hình 1, kế tiếp là 32 SGK b, bên cạnh đó Sử dụng công thức phù hợp tính ĐTB của những bạn https://nslide.com/bai-giang/bai-thuc-hanh-4-bang-diem-cua-lop-em.hghw0q.html

Nội dung

TUẦN 8 -TIẾT 15


BÀI THỰC HÀNH 4
BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
1, Mở bảng tính danh sach lop em.

2, Nhập điểm thi theo hình 1.32

3, Tính điểm trung bình vào cột Điểm trung bình. (dùng công thức)

4, Tính điểm trung bình của cả lớp. (dùng công thức)

5, Lưu lại bảng tính với tên Bang diem lop em
Những việc cần làm
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 1:
Khởi động Excel mở bảng tính Danh sach lop em
a. Nhập điểm thi các môn tương tự như hình 1.32 SGK
b. Sử dụng công thức thích hợp tính ĐTB của các bạn trong cột Điểm trung bình
c. Tính ĐTB của cả lớp vào ô cuối cùng của cột Điểm trung bình
d. Lưu lại bảng tính với tên bang diem lop em
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất
Bài tập 1:
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
Bài tập 1:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất

1, Tính điểm trung bình vào cột Điểm trung bình . (dùng hàm)

2, Tính điểm trung bình từn môn học của cả lớp. (dùng hàm AVERAGE)

3, Xác định môn học có điểm TB cao nhất và thấp nhất ( dùng hàm MAX, MIN)
Tiết 15-BTH 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM
1. Mục đích yêu cầu
Biết nhập công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài tập 3:
Bài tập 1:
a. Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức.
b. Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong hàng trống cuối bảng
c. Sử dụng các hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất