Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em

Đăng ngày 10/28/2017 8:48:25 PM | Thể loại: Tin học 7 | Chia sẽ bởi: Thúy Lê Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 3 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: ppt
  • Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em - 1
  • Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em - 2
  • Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em - 3
  • download - 2
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em, Tin học 7. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn bài giảng Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em thuộc thể loại Tin học 7 được giới thiệu bởi bạn Thúy Lê Thị tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào danh mục Tin học 7 , có tổng cộng 3 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Tiết 28 Bài thực hiện số 5 CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM Tiết 28 Bài thực hiện số 5 CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I, tiếp theo là Nội dung 1, cho biết thêm Bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm cột, hàng, sao chép và di chuyển DL a, thêm nữa Khởi động Excel b, thêm nữa Chèn thêm một cột trống vào trước cột D c,còn cho biết thêm Chèn thêm một https://nslide.com/bai-giang/bai-thuc-hanh-5-chinh-sua-trang-tinh-cua-em.thhw0q.html

Nội dung

Tiết 28
Bài thực hành số 5
CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
Tiết 28 Bài thực hành số 5
CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. Nội dung
1. Bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm cột, hàng, sao chép và di chuyển DL
a. Khởi động Excel
b. Chèn thêm một cột trống vào trước cột D
c. Chèn thêm một hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh
d. Di chuyển DL trong các cột cho thích hợp
- Để chèn thêm một cột trống vào trước cột D ta làm ntn?
- Để chèn thêm một hàng trống ta làm ntn?
Chọn Insert -> Rows
- Để di chuyển DL ta làm ntn?
B1: Nháy chuột vào tên cột cần chèn thêm cột trước nó.
B2: Vào bảng chọn Insert -> Columns.
Tiết 28 Bài thực hành số 5
CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM
I. Nội dung
2. Bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới
a. Di chuyển DL trong cột D sang cột khác và xoá cột D
b. Chèn thêm cột mới vào sau cột C
c. Chèn thêm cột mới vào sau cột DTB
d. Đóng bảng tính
B1: Nháy chuột vào tên cột cần chèn thêm cột trước nó.
B2: Vào bảng chọn Insert -> Columns.