Bé yêu chú Bộ Đội

Đăng ngày 2/2/2010 11:17:28 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Thành Đình | Lần tải: 4 | Lần xem: 14 | Page: 17 | Kích thước: 2.45 M | Loại file: ppt
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 1
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 2
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 3
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 4
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bé yêu chú Bộ Đội, Lớp 1. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Bé yêu chú Bộ Đội .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bé yêu chú Bộ Đội thuộc thể loại Lớp 1 được chia sẽ bởi bạn Thành Đình đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Lớp 1 , có tổng cộng 17 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI: HÁT CÙNG CHIẾN SĨ CHÚ BỘ ĐÔỊ LÀM NHIỆM VỤ GÌ ? CHÚ BỘ ĐỘI CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC CHÚ BỘ ĐỘI GIÚP DÂN BỘ ĐỘI SẢN XUẤT ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CUA CHÚ BỘ ĐỘI LÀ GÌ ? BA LÔ MŨ TAI BÈO DÉP CAO SU QUẦN ÁO ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN SÚNG ƯƠC MƠ CỦA BÉ TRÒ CHƠI: ĐỘI NÀO NHANH NHẤT CHÀO TẠM BIỆT https://nslide.com/bai-giang/be-yeu-chu-bo-doi.2d5dvq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ THAM DỰ
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG
BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI:
HÁT CÙNG CHIẾN SĨ
CHÚ BỘ ĐÔỊ LÀM NHIỆM VỤ GÌ ?
CHÚ BỘ ĐỘI CHIẾN ĐẤU
BẢO VỆ TỔ QUỐC
CHÚ BỘ ĐỘI GIÚP DÂN
BỘ ĐỘI SẢN XUẤT
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CUA CHÚ BỘ ĐỘI LÀ GÌ ?
BA LÔ
MŨ TAI BÈO
DÉP CAO SU
QUẦN ÁO
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
SÚNG
ƯƠC MƠ CỦA BÉ
TRÒ CHƠI:
ĐỘI NÀO NHANH NHẤT
CHÀO TẠM BIỆT