Bé yêu chú Bộ Đội

Đăng ngày 2/2/2010 11:31:19 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Dương Mg Hướng | Lần tải: 12 | Lần xem: 37 | Page: 17 | Kích thước: 2.45 M | Loại file: ppt
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 1
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 2
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 3
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 4
  • Bé yêu chú Bộ Đội - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bé yêu chú Bộ Đội, Bài giảng. . nslide.com chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Bé yêu chú Bộ Đội .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , bài giảng Bé yêu chú Bộ Đội thuộc chuyên mục Bài giảng được chia sẽ bởi bạn Dương Mg Hướng tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Bài giảng , có 17 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI: HÁT CÙNG CHIẾN SĨ CHÚ BỘ ĐÔỊ LÀM NHIỆM VỤ GÌ ? CHÚ BỘ ĐỘI CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC CHÚ BỘ ĐỘI GIÚP DÂN BỘ ĐỘI SẢN XUẤT ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CUA CHÚ BỘ ĐỘI LÀ GÌ ? BA LÔ MŨ TAI BÈO DÉP CAO SU QUẦN ÁO ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN SÚNG ƯƠC MƠ CỦA BÉ TRÒ CHƠI: ĐỘI NÀO NHANH NHẤT CHÀO TẠM BIỆT https://nslide.com/bai-giang/be-yeu-chu-bo-doi.kg5dvq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG CÁC CÔ VỀ THAM DỰ
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG
BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:
TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI:
HÁT CÙNG CHIẾN SĨ
CHÚ BỘ ĐÔỊ LÀM NHIỆM VỤ GÌ ?
CHÚ BỘ ĐỘI CHIẾN ĐẤU
BẢO VỆ TỔ QUỐC
CHÚ BỘ ĐỘI GIÚP DÂN
BỘ ĐỘI SẢN XUẤT
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CUA CHÚ BỘ ĐỘI LÀ GÌ ?
BA LÔ
MŨ TAI BÈO
DÉP CAO SU
QUẦN ÁO
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
SÚNG
ƯƠC MƠ CỦA BÉ
TRÒ CHƠI:
ĐỘI NÀO NHANH NHẤT
CHÀO TẠM BIỆT