Beat bài hát : Gieo hạt

Đăng ngày 12/11/2017 10:32:22 PM | Thể loại: Làm quen với Toán | Chia sẽ bởi: Canh Minh | Lần tải: 7 | Lần xem: 133 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: pptx

  • Beat bài hát : Gieo hạt - 1
  • download - 0
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Tay em gieo một hạt đậu xanh
Em chăm lo cho hạt đậu đen
Một đêm qua, hai đêm qua
Xuých xuých xuých
Tóc tóc tóc x2
A mầm nhú lên rồi
 
Ôi vui sao là mầm đã lên
Lại chăm lo cho mầm đậu xinh
Một đêm qua, hai đêm qua
Xuých xuých xuých
Tóc tóc tóc x3
Đã ra hoa rồi kìa
 
Beat bài hát : Gieo hạt
Bạn nào cần nhắn 0986 889 589 mình share