BỘ HÌNH TD 1

Đăng ngày 9/29/2011 2:52:35 PM | Thể loại: Thể dục 1 | Chia sẽ bởi: Anh Nguyễn Lan | Lần tải: 25 | Lần xem: 7 | Page: 27 | Kích thước: 1.15 M | Loại file: ppt
  • BỘ HÌNH TD 1 - 1
  • BỘ HÌNH TD 1 - 2
  • BỘ HÌNH TD 1 - 3
  • BỘ HÌNH TD 1 - 4
  • BỘ HÌNH TD 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng BỘ HÌNH TD 1, Thể dục 1. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người bài giảng BỘ HÌNH TD 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện BỘ HÌNH TD 1 trong thể loại Thể dục 1 được giới thiệu bởi bạn Anh Nguyễn Lan tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào chủ đề Thể dục 1 , có tổng cộng 27 page, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Thể dục 1 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 ***************************************** I, nói thêm Đội hình đội ngũ: NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNGCAM LỘ-QUẢNG TRỊ BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 *************************************** I, nói thêm Đội hình đội ngũ: NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG CAM LỘ-QUẢNG TRỊ BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 **************************************** I, cho biết thêm Đội hình đội ngũ: NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNGCAM LỘ-QUẢNG TRỊ BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 ************************************** I, nói thêm là Đội hình đội ngũ: NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG CAM LỘ-QUẢNG TRỊ BỘ HÌNH THỂ https://nslide.com/bai-giang/bo-hinh-td-1.ouyexq.html

Nội dung

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*****************************************
I. Đội hình đội ngũ:
NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNGCAM LỘ-QUẢNG TRỊ
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
I.Đội hình đội ngũ:
NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG CAM LỘ-QUẢNG TRỊ
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
I.Đội hình đội ngũ:
NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNGCAM LỘ-QUẢNG TRỊ
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
I.Đội hình đội ngũ:

NGUYỄN QUANG CƯỜNG TRƯỜNG TH LÝ TỰ TRỌNG CAM LỘ-QUẢNG TRỊ
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
I.Đội hình đội ngũ:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :