bộ hình thể dục lớp 1

Đăng ngày 4/5/2013 7:53:22 PM | Thể loại: Thể dục 1 | Chia sẽ bởi: H� Thân Mạnh | Lần tải: 21 | Lần xem: 18 | Page: 26 | Kích thước: 1.39 M | Loại file: ppt
  • bộ hình thể dục lớp 1 - 1
  • bộ hình thể dục lớp 1 - 2
  • bộ hình thể dục lớp 1 - 3
  • bộ hình thể dục lớp 1 - 4
  • bộ hình thể dục lớp 1 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bộ hình thể dục lớp 1, Thể dục 1. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện bộ hình thể dục lớp 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu bộ hình thể dục lớp 1 thuộc danh mục Thể dục 1 được chia sẽ bởi bạn H� Thân Mạnh tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Thể dục 1 , có tổng cộng 26 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Thể dục 1 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐA KAO ****************************************** BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 GIÁO VIÊN THÂN MẠNH HÀ BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 ***************************************** I, tiếp theo là Đội hình đội ngũ: Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 *************************************** I, tiếp theo là Đội hình đội ngũ: Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1 **************************************** I, bên cạnh đó Đội hình đội ngũ: Thân Mạnh https://nslide.com/bai-giang/bo-hinh-the-duc-lop-1.uzr2yq.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐA KAO
******************************************
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1

GIÁO VIÊN

THÂN MẠNH HÀ
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*****************************************
I. Đội hình đội ngũ:
Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
I.Đội hình đội ngũ:
Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
I.Đội hình đội ngũ:
Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
I.Đội hình đội ngũ:

Thân Mạnh Hà GV trường TH Đa Kao, Đam Rông , Lâm Đồng
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
I.Đội hình đội ngũ:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:

BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
II.Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
*****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
III.Bài thể dục phát triển chung:
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
****************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
***************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :
BỘ HÌNH THỂ DỤC LỚP 1
**************************************
IV.Trò chơi vận động :


XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO

Người thực hiện: Thân Mạnh Hà

Tháng 04 năm 2013