Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Vật lí

Bài 7. Gương cầu lồi

6/17/2018 3:14:47 PM

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

6/9/2018 10:43:41 AM

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

5/29/2018 11:22:14 AM

Bài 48. Mắt

5/29/2018 11:07:49 AM

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

5/23/2018 4:04:59 PM

Bài 31. Mắt

5/17/2018 4:11:25 PM

Bài 26. Các loại quang phổ

5/17/2018 2:03:32 PM

Bài 29. Thấu kính mỏng

5/17/2018 1:55:30 PM

Bài 28. Lăng kính

5/17/2018 1:42:48 PM

Bài 27. Phản xạ toàn phần

5/11/2018 10:16:10 AM

Bài 28. Lăng kính

5/11/2018 9:28:36 AM

bài 44 andehitxeton

5/8/2018 4:11:33 PM

Bài 21. Nhiệt năng

5/8/2018 9:38:11 AM

Ôn tập học kỳ II

5/7/2018 9:56:16 AM

Bài 48. Mắt

5/6/2018 2:16:25 PM