Công nghệ 8

Công nghệ 8

Bài tiết 1_51

6/8/2017 9:50:40 AM

Bài 33. An toàn điện

5/26/2017 9:41:52 AM

Bài 27. Mối ghép động

4/28/2017 11:41:32 AM

Bài 29. Truyền chuyển động

4/14/2017 9:33:28 PM

Bài 55. Sơ đồ điện

4/14/2017 9:18:30 PM

Ôn tập phần cơ khí

4/12/2017 10:24:05 AM

cn8

4/4/2017 9:13:45 AM

Bài 54. Thực hành - cầu chi.

3/30/2017 12:45:09 PM

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

3/2/2017 9:05:21 PM

Bài 46. Máy biến áp một pha

2/26/2017 10:28:15 AM

Bài 33. AN TOÀN ĐIỆN

2/24/2017 7:35:34 PM

ky thuat khai thac nhua thong

4/21/2015 8:19:31 PM

Bài 33. An toàn điện

4/19/2015 4:58:12 PM

Bài 55. Sơ đồ điện

4/16/2015 4:48:30 PM

Bài 18. Vật liệu cơ khí

4/8/2015 9:07:54 AM