Công nghệ 8

Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

12/14/2017 9:21:00 AM

Bài 26. Mối ghép tháo được

12/13/2017 8:54:37 PM

Bài 46. Máy biến áp một pha

12/5/2017 10:12:31 PM

Bài 21,22 Cưa và dua kim loai

12/3/2017 10:12:35 PM

Dạy nghề phổ thông THCS

12/3/2017 1:10:27 PM

Bài 21. Cưa và đục kim loại

11/30/2017 8:52:18 AM

Bài 18. Vật liệu cơ khí

11/28/2017 11:26:38 AM

Bài 15. Bản vẽ nhà

11/24/2017 2:51:39 PM

Bài 15. Bản vẽ nhà

11/24/2017 2:47:37 PM

Bài 18. Vật liệu cơ khí

11/20/2017 8:47:17 AM

Bài 29. Truyền chuyển động

11/17/2017 9:15:46 PM

Bài 29. Truyền chuyển động

11/17/2017 8:58:22 PM

Bài 29. Truyền chuyển động

11/17/2017 6:50:34 PM

Bài 29. Truyền chuyển động

11/17/2017 6:45:34 PM

Bài 29. Truyền chuyển động

11/17/2017 8:22:58 AM

Bài 27. Mối ghép động

11/15/2017 8:44:23 AM

Bài 21+22 CƯA VÀ DŨA KIM LOẠI

11/13/2017 11:36:21 PM

Bài 26. Mối ghép tháo được

11/13/2017 7:51:29 PM

Bài 27. Mối ghép động

11/11/2017 11:46:08 PM