Công nghệ 11

Công nghệ 11

Bài 9. Bản vẽ cơ khí

12/11/2017 10:22:08 PM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

11/26/2017 9:19:39 PM

cong nghe 11

11/21/2017 10:29:45 PM

Bài 22. Thân máy và nắp máy

11/15/2017 11:20:10 AM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

11/13/2017 2:01:18 PM

Bài 26. Hệ thống làm mát

10/8/2017 8:17:28 PM

Bài 7. Hình chiếu phối cảnh

9/12/2017 12:33:57 PM

Bài 2. Hình chiếu vuông góc

9/4/2017 10:16:44 PM

Công Nghệ 11 Bài 1

5/4/2017 6:04:24 PM

Bài 26. Hệ thống làm mát

4/5/2017 5:40:30 AM

Bài 26. Hệ thống làm mát

4/3/2017 9:30:43 PM