Công nghệ 12

Công nghệ 12

Bài 30. Ôn tập

4/12/2017 4:54:55 PM

Bài 18. Máy tăng âm lop 12

3/3/2015 11:55:38 AM

Bài 20. Máy thu hình

2/12/2015 9:15:36 AM

Bài 20. Máy thu hình

1/13/2015 6:56:28 AM

Bài 19. Máy thu thanh

1/13/2015 12:15:19 AM

Đồng hồ đếm ngược

12/27/2014 9:49:29 AM

bài 8

10/26/2014 2:13:28 PM

Bài 7 Khai niem mach dien tu...

10/5/2014 3:41:40 PM

bai 5

10/3/2014 3:58:56 PM

BAI 28

7/12/2014 9:30:56 AM

BAI 28

7/12/2014 9:25:23 AM

BAI 25

7/12/2014 9:22:20 AM

BAI 20

7/12/2014 9:16:38 AM

BAI 15

7/12/2014 9:11:07 AM

BAI 3

7/12/2014 9:00:41 AM

BAI 26 CONG NGHE 12

7/12/2014 8:43:25 AM

mach dieu khien toc do hay

2/26/2014 8:26:53 PM

mach DK tin hieu hay

2/26/2014 8:25:19 PM

Linh kiện bán dẫn

1/27/2014 8:08:29 PM

Máy thu thanh

1/17/2014 9:01:36 AM

Máy tăng âm

1/17/2014 9:01:20 AM

Máy thu hình

1/17/2014 9:01:03 AM