Vật lí 7

Vật lí 7

Phản xạ âm - Tiếng vang

12/16/2017 2:25:53 PM

Bài 13. Môi trường truyền âm

12/15/2017 10:07:40 PM

Bài 11. Độ cao của âm

12/12/2017 2:32:12 PM

Bài 12. Độ to của âm

12/2/2017 8:35:54 PM

Bài 11. Độ cao của âm

11/30/2017 8:53:24 PM

Bài 12. Độ to của âm

11/30/2017 8:50:32 PM

Bài 12. Độ to của âm

11/30/2017 8:48:50 PM

Bài 12. Độ to của âm

11/30/2017 8:47:46 PM

Bài 10. Nguồn âm

11/30/2017 1:14:35 AM

Bài 11. Độ cao của âm

11/29/2017 9:37:14 PM

Bài 10. Nguồn âm

11/29/2017 8:29:28 PM

Bài 8. Gương cầu lõm

11/29/2017 8:16:23 PM

Bài 7. Gương cầu lồi

11/29/2017 8:07:50 PM

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

11/29/2017 7:35:20 PM

Bài 12. Độ to của âm

11/29/2017 7:18:02 PM

Bài 10. Nguồn âm

11/28/2017 10:06:24 AM

Bài 12. Độ to của âm

11/26/2017 4:23:44 PM

bộ thí nghiệm ảo vật lý 7

11/19/2017 7:24:30 AM

Bài 11. Độ cao của âm

11/17/2017 6:26:02 PM