Vật lí 12

Vật lí 12

Bài 22. Sóng điện từ

12/11/2017 2:39:52 PM

truyền tải điện năng

11/24/2017 10:48:31 PM

Máy biến áp

11/7/2017 6:05:32 PM

Bài 9. Sóng dừng

11/5/2017 8:43:24 PM

Bài 9. Sóng dừng

10/23/2017 4:31:22 AM

BÀI 13 LÝ 12

10/17/2017 7:55:59 AM

Kiểm tra học kì I

10/16/2017 7:46:49 PM

Bài 8. Giao thoa sóng

10/13/2017 10:41:58 PM

Bài 24. Tán sắc ánh sáng

9/30/2017 10:20:56 PM

Bài 1. Dao động điều hoà

9/16/2017 8:08:11 PM

Bài 34. Sơ lược về laze

9/15/2017 9:10:34 PM

Bài 3. Con lắc đơn.

9/9/2017 7:42:33 AM

Bài 2. Con lắc lò xo

9/9/2017 7:39:18 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

9/9/2017 7:35:56 AM

Bài 3. Con lắc đơn.

9/3/2017 10:43:42 PM

Bài 9. Sóng dừng

8/28/2017 9:19:11 PM

Bài 2. Con lắc lò xo

8/28/2017 5:50:17 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

8/16/2017 7:19:48 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

7/2/2017 6:03:34 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

7/2/2017 6:02:38 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

5/29/2017 12:34:05 PM

Bài 38. Phản ứng phân hạch

4/14/2017 8:12:54 PM

Hiện tượng phát quang

4/2/2017 10:23:01 AM

BÀI 37. PHÓNG XẠ (TIẾT 1)

3/28/2017 6:39:25 AM