Vật lí 12

Vật lí 12

Bài 1. Dao động điều hoà

7/2/2017 6:03:34 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

7/2/2017 6:02:38 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

5/29/2017 12:34:05 PM

Bài 38. Phản ứng phân hạch

4/14/2017 8:12:54 PM

Hiện tượng phát quang

4/2/2017 10:23:01 AM

BÀI 37. PHÓNG XẠ (TIẾT 1)

3/28/2017 6:39:25 AM

Bài 28. Tia X

3/26/2017 8:41:53 PM

Bài 21. Điện từ trường

3/26/2017 8:40:12 PM

Bài 9. Sóng dừng

3/26/2017 8:37:55 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/22/2017 10:38:33 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/14/2017 10:20:19 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/14/2017 9:42:49 PM

tia x - có đầu tư bài bản

3/6/2017 9:01:26 AM

Bài 8. Giao thoa sóng

3/5/2017 8:52:01 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/5/2017 7:08:30 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/5/2017 6:59:55 PM

chu de song am

3/5/2017 3:08:16 PM

Bài 9. Sóng dừng

3/4/2017 7:57:38 PM

Bài 21. Điện từ trường

3/3/2017 8:32:11 AM

Tiết 15 BÀI TẬP SÓNG CƠ

3/3/2017 7:50:16 AM

Bài 20. Mạch dao động

4/20/2015 2:29:46 PM

Bài 34. Sơ lược về laze

3/28/2015 2:57:35 PM

Bài 37. Phóng xạ

3/5/2015 8:09:42 PM