Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Vật lí 12

Bài 26. Các loại quang phổ

5/17/2018 2:03:32 PM

nguyễn đình thắng 10a5

4/23/2018 8:58:03 AM

Phóng Xạ

4/22/2018 8:31:21 PM

Phản ứng phân hạch

4/22/2018 8:14:45 PM

Phản Ứng Nhiệt Hạch

4/22/2018 8:09:50 PM

nội năng - thi GVG

4/16/2018 11:32:10 PM

Tiến lớp 10a5

4/16/2018 10:12:07 AM

lê thị giang

4/16/2018 10:07:36 AM

Bài 27. Tia hồng ngoại

4/8/2018 7:46:53 PM

Bài 28. Tia X :))

4/5/2018 10:07:45 AM

Bài 34. Sơ lược về laze

3/29/2018 4:47:44 PM

Bài 8. Giao thoa sóng

3/22/2018 4:45:54 PM

Bài 26. Các loại quang phổ

3/22/2018 4:29:45 PM

Bài 9. Sóng dừng

3/22/2018 4:27:24 PM

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

3/20/2018 8:56:47 AM

Bài 37. Phóng xạ

3/15/2018 8:57:28 AM

Bài 37. Phóng xạ

3/12/2018 8:36:34 PM

Bài 37. Phóng xạ

3/12/2018 8:31:29 PM

Bài 1. Dao động điều hoà

3/6/2018 3:44:15 PM

Bài 28. Tia X

1/31/2018 7:00:57 PM

Bài 26. Các loại quang phổ

1/26/2018 10:58:52 AM

Bài 26. Các loại quang phổ

1/24/2018 9:33:59 AM

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

1/18/2018 8:22:20 PM