Âm nhạc 8

Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

10/14/2017 11:49:31 AM

Tiết 15, 16. Ôn tập

7/29/2017 10:18:04 AM

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

4/2/2017 3:05:52 PM

TIẾT 31: ÔN HÁT. TĐN SỐ 8

4/15/2015 9:18:17 AM

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

3/31/2015 9:46:37 AM

âm nhạc tiết 20 lớp 8

3/19/2015 9:55:24 AM

Tiết 12. HBH: Hò ba lí

1/29/2015 9:41:16 AM

TIÊT 22 nôi trong len cac ban oi

1/28/2015 5:45:26 PM

tiet 22 am nhac 8

1/22/2015 9:17:42 PM

Tiết 14

12/6/2014 7:35:06 AM

Tiết 9: học hát Tuổi hồng

12/5/2014 1:31:44 PM