Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 12

ôn tập chương 3_tin học 12

2/12/2012 10:51:52 AM

bai 10

2/8/2012 3:07:51 PM

bài 6: Biểu mẫu

2/7/2012 3:03:06 PM

Chọn bộ bài giảng K12

1/13/2012 2:52:34 AM

Truy vấn dữ liệu

1/10/2012 8:38:43 AM

Trọn bộ GA 12

1/6/2012 1:09:26 AM

tin hoc 12

1/2/2012 4:27:50 PM

Ôn thi HKI dạng trắc nghiệm

12/1/2011 12:08:06 PM

bài 5 thao tác co bản

11/29/2011 10:01:50 AM

Bai 5 chuan du gio

11/25/2011 2:19:01 PM

các thao tác trên bảng

11/24/2011 8:53:30 AM

bai giang

11/16/2011 9:11:39 AM

bai giang nghe tin bai 3

11/15/2011 4:16:29 PM

các thao tác trên bảng

11/14/2011 8:33:43 PM

Bai 8: Truy van du lieu

11/14/2011 8:20:45 AM

lien ket bang

11/14/2011 12:06:33 AM

Bài 6. Biểu mẫu

11/10/2011 8:14:44 PM

PP la gì...

11/10/2011 4:38:00 PM

cau truc bang t1

11/9/2011 7:09:56 PM

ôn tập chương II_ l 11

11/7/2011 7:48:52 PM

tin 12

11/6/2011 9:07:25 PM

Bài 5 các thao tác trên bảng

11/5/2011 8:35:21 PM

bải 3 (thao giảng)

11/5/2011 9:56:27 AM

bai 5- thao giang

11/4/2011 8:22:05 PM

BÀI 8: MẪU HỎI

10/30/2011 9:21:29 PM

bài 6: biểu mẫu

10/30/2011 2:30:12 PM

bài 6 biểu mẫu

10/29/2011 9:49:09 PM

CAU TRUC BANG

10/27/2011 9:37:37 PM

Bài 2 Cấu trúc Bảng

10/27/2011 3:11:02 PM

bai th2 tin hoc 12

10/27/2011 3:03:04 PM