Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 12

Soạn giáo án điện tử

1/29/2010 10:01:56 AM

Tin học căn bản - Excel

1/29/2010 10:01:49 AM

DẠY HỌC DỰA TRÊN DỰ ÁN

1/28/2010 9:01:48 AM

Học dựa trên vấn đề

1/28/2010 9:01:01 AM

BAI 6. BIEU MAU

1/25/2010 11:05:10 AM

tin hoc 12- bai-tiét

1/24/2010 5:01:26 AM

tin hoc 12- bai 10 (tiet2)

1/24/2010 5:01:11 AM

CSDL quan hệ

1/21/2010 10:53:59 AM

tiet 14_ cac thao tac tren bang

1/21/2010 7:02:28 AM

Bài 7 - Liên kết

1/17/2010 11:22:04 PM

Bài 8 - Mẫu hỏi

1/17/2010 11:20:26 PM

Bài 17: BIỂU MẪU

1/14/2010 10:27:20 PM

bai tap - tin 12

1/7/2010 11:09:23 AM

BÀI 17 (BIỂU MẪU)

1/1/2010 6:01:27 AM

co so du lieu

12/30/2009 10:04:03 AM

truy van du lieu

12/30/2009 10:02:24 AM

Bai 8: Truy Van du lieu

12/28/2009 2:40:25 PM

Tiết 17 - Biểu mẫu

12/23/2009 9:20:34 AM

On tap HK 1

12/21/2009 10:12:38 AM

Cau truc Bang - TABLE STRUCTURE

12/21/2009 10:12:01 AM

Các thao tác với bảngt

12/20/2009 4:12:20 AM

bai 9

12/17/2009 8:23:48 PM

Bài 7. Liên kết các bảng

12/15/2009 9:53:20 PM

Sản phẩm tập huấn

12/14/2009 4:04:59 PM

Vòng 2 bảng vàng danh dự

12/13/2009 10:12:39 AM

BAI TAP VA THUC HANH

12/13/2009 9:31:00 AM

Gioi thieu Access

12/12/2009 11:12:37 AM

giao an tin 12 ki I

12/11/2009 2:36:32 PM

ngoai khoa

12/9/2009 9:35:58 PM

Tin 12 bai 5

12/7/2009 3:40:00 PM

Bài tập và thực hành 7

12/7/2009 9:35:42 AM

bai 6 tin 12 thao giang

12/5/2009 9:52:03 AM

lien ket bang

12/3/2009 8:36:26 PM

Bieu mau

12/3/2009 10:12:15 AM

cay thu muc

11/30/2009 8:48:26 AM

tin học 11

11/27/2009 9:11:18 AM