Lớp 1

Lớp 1

Bé hơn. Dấu

8/8/2017 10:14:44 PM

Nhiều hơn, ít hơn

8/6/2017 8:17:58 AM

Bé hơn. Dấu

8/5/2017 2:32:28 PM

Bé hơn. Dấu

8/5/2017 2:31:33 PM

Tiết học đầu tiên

8/5/2017 2:30:24 PM

Tiết học đầu tiên

8/4/2017 10:50:33 PM

Bài 30. ua, ưa

7/21/2017 10:41:55 AM

Bài 29. ia

7/21/2017 10:26:48 AM

Bài 25. Con cá

7/15/2017 9:49:09 PM

Tuần 3. Mưu chú Sẻ

7/15/2017 9:43:03 PM

Tuần 26

7/7/2017 5:43:59 PM

Hướng dẫn học

7/7/2017 5:38:33 PM

Cảm ơn và xin lỗi

6/28/2017 4:15:14 PM

Tiết học đầu tiên

6/10/2017 9:20:35 PM

bài: hai chị em

6/9/2017 10:08:04 AM

Starter Unit. Hello

6/8/2017 10:46:52 PM

Bài 53. ăng, âng

6/3/2017 9:26:30 AM

Ôn luyện p ph nh

5/31/2017 10:01:02 PM

Bài 1. Cơ thể chúng ta

5/31/2017 9:45:15 AM

Bài 28. Con muỗi

5/26/2017 11:22:49 PM

Bài 89. iêp, ươp

5/26/2017 12:52:12 PM

Bài 40. iu, êu

5/26/2017 12:46:03 PM

Bài 16. Hoạt động ở lớp

5/26/2017 12:43:08 PM

Bài 24. q-qu, gi

5/26/2017 12:36:47 PM

bài toán có lời văn

5/26/2017 12:30:06 PM

Số 7

5/21/2017 10:38:18 PM

Bài 69. ăt, ât

5/21/2017 10:35:27 PM

Bài 27. Con mèo

5/17/2017 3:42:21 PM

Bài 28. Con muỗi

5/12/2017 2:34:59 PM

Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

5/12/2017 2:32:22 PM

Hoi giang tieng anh lop 1A

5/11/2017 3:12:18 PM

em va ban

5/9/2017 10:01:06 AM

Số 0 trong phép trừ

5/9/2017 9:58:48 AM

Bài 13. Công việc ở nhà.

5/9/2017 9:57:41 AM

Phép cộng trong phạm vi 6

5/9/2017 9:56:34 AM