Lớp 1

Lớp 1

Tuần 9. Hồ Gươm

4/23/2015 10:39:18 AM

Bảng các số từ 1 đến 100

4/23/2015 8:39:34 AM

Bài 26. Con gà

4/22/2015 10:19:33 AM

Tuần 10. Đi học

4/21/2015 8:14:22 PM

Tập đọc: Bàn tay mẹ

4/21/2015 8:47:15 AM

Tập đọc: Ngôi nhà

4/21/2015 8:45:29 AM

Cộng các số tròn chục

4/21/2015 8:41:02 AM

Tuần 10. Cây bàng

4/20/2015 11:47:26 AM

Bài 41. iêu, yêu

4/20/2015 8:09:24 AM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/20/2015 7:22:34 AM

Đồng hồ. Thời gian

4/19/2015 11:40:47 PM

Cộng các số tròn chục

4/19/2015 10:18:23 PM

Giải toán có lời văn

4/19/2015 10:15:43 PM

bảng các số từ 1đến 100

4/18/2015 7:33:44 PM

Phép trừ trong phạm vi 8

4/18/2015 10:59:30 AM

Phép cộng trong phạm vi 8

4/18/2015 10:58:50 AM

Phép cộng trong phạm vi 8

4/18/2015 10:56:44 AM

Bài 26. y, tr

4/18/2015 10:55:28 AM

Bài 88. ip, up

4/18/2015 10:54:48 AM

Bài 25. ng, ngh

4/18/2015 10:53:34 AM

TV tuần 32 tô chữ hoa s,t

4/17/2015 9:03:28 PM

Ve cá - Gui chi Vi

4/16/2015 7:34:51 PM

Bài 80. iêc, ươc

4/15/2015 8:57:28 PM

Bài 47. en, ên

4/15/2015 4:14:26 PM

Chính tả :Bài Ngưỡng cửa

4/15/2015 8:36:41 AM

Bài 15. Vẽ cây, vẽ nhà

4/14/2015 3:21:50 PM

Bài 12. Vẽ tự do

4/14/2015 3:18:23 PM

Hồ Gươm

4/14/2015 2:41:44 PM

tập đọc: Hai chị em

4/14/2015 2:40:33 PM

Bảng các số từ 1 đến 100

4/14/2015 1:53:37 PM

Các bài Luyện tập

4/14/2015 9:29:37 AM

Các bài Luyện tập

4/14/2015 9:29:07 AM

Các bài Luyện tập

4/14/2015 9:28:12 AM

Bài 101. uât, uyêt

4/13/2015 8:36:12 PM