Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học 9

lop 9

5/30/2018 1:24:46 PM

Bài 37. Etilen

5/20/2018 9:39:25 PM

Bài 47. Chất béo

5/13/2018 8:50:58 PM

Bài 44. Rượu etylic

5/13/2018 8:50:01 PM

Bài 37. Etilen

5/12/2018 9:32:46 PM

Bài 44. Rượu etylic

5/6/2018 1:50:11 PM

Bài 19. Sắt

5/6/2018 1:43:59 PM

sắt

5/4/2018 7:43:41 AM

công thức hóa học8

5/3/2018 11:05:13 PM

Bài 28. Các oxit của cacbon

4/29/2018 5:19:16 PM

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

4/19/2018 9:28:34 PM

giao an sinh 9 hay

4/19/2018 3:39:46 PM

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

4/18/2018 8:39:25 AM

RƯỢU ETYLIC

4/17/2018 4:50:58 PM

Bài 44. Rượu etylic

4/16/2018 10:15:03 PM

Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

4/16/2018 3:50:13 PM

tính chất hóa học của oxit

4/12/2018 9:33:52 AM

Bài 45. Axit axetic

4/8/2018 9:59:42 PM

Bài 45. Axit axetic (CỰC HAY)

4/8/2018 9:49:29 PM

Bài 44. Rượu etylic

4/8/2018 7:48:00 PM

Bài 56. Ôn tập cuối năm

4/5/2018 10:07:45 PM

Bài 47. Chất béo

4/3/2018 8:57:32 AM

Bài 26. Clo

4/1/2018 4:36:39 PM

Bài 47. Chất béo

3/29/2018 8:09:50 PM

Bài 54. Polime

3/26/2018 7:44:48 PM

Bài 45. Axit axetic

3/26/2018 6:08:11 PM