Tập đọc 5

Tập đọc 5

Tuần 12. Mùa thảo quả

4/6/2017 3:16:22 PM

Dong kinh que huong

4/6/2017 3:14:44 PM

Tuần 5. Ê-mi-li, con…

4/6/2017 3:12:51 PM

Anh Bộ đội cụ Hồ

4/6/2017 3:11:19 PM

tiết 18 Đất cà Mau

4/5/2017 9:32:17 AM

Tuần 22. Cao Bằng

4/3/2017 10:22:25 PM

Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam

4/2/2017 11:20:02 PM

Tuần 30. Thuần phục sư tử

4/2/2017 10:39:46 AM

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

4/1/2017 8:13:25 PM

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

4/1/2017 8:06:29 PM

Tuần 29. Con gái

3/31/2017 4:22:03 PM

Tuần 29. Con gái

3/30/2017 9:48:07 PM

Tuần 29. Con gái

3/28/2017 9:36:13 PM

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

3/27/2017 8:22:54 PM

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

3/20/2017 8:20:33 PM

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

3/20/2017 8:08:30 PM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/19/2017 7:50:22 PM

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

3/18/2017 8:56:00 PM

Tuần 30. Thuần phục sư tử

3/18/2017 1:18:58 PM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/17/2017 11:29:39 AM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/15/2017 10:53:25 PM

Tuần 27. Đất nước

3/15/2017 8:44:03 AM

Tuần 27. Tranh làng Hồ

3/15/2017 6:58:33 AM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/14/2017 9:22:57 PM

Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng

3/12/2017 11:16:03 PM

Tuần 26. Nghĩa thầy trò

3/12/2017 3:06:10 PM