Toán học 1

Toán học 1

Bé hơn. Dấu

8/8/2017 10:14:44 PM

Nhiều hơn, ít hơn

8/6/2017 8:17:58 AM

Bé hơn. Dấu

8/5/2017 2:32:28 PM

Bé hơn. Dấu

8/5/2017 2:31:33 PM

Tiết học đầu tiên

8/5/2017 2:30:24 PM

Tiết học đầu tiên

8/4/2017 10:50:33 PM

Tiết học đầu tiên

6/10/2017 9:20:35 PM

Ôn luyện p ph nh

5/31/2017 10:01:02 PM

bài toán có lời văn

5/26/2017 12:30:06 PM

Số 7

5/21/2017 10:38:18 PM

Số 0 trong phép trừ

5/9/2017 9:58:48 AM

Phép cộng trong phạm vi 6

5/9/2017 9:56:34 AM

Phép cộng trong phạm vi 3

5/9/2017 9:42:00 AM

Bé hơn. Dấu

5/8/2017 10:01:02 AM

Luyện tập chung Trang 168

5/3/2017 5:10:54 AM

Luyện tập Trang 163

5/1/2017 9:15:57 PM

Ôn tập: Các số đến 100

4/26/2017 8:15:42 PM

phép cộng trong phạm vi 7

4/25/2017 5:40:47 AM

Tiết học đầu tiên

4/24/2017 9:14:36 PM

Giải toán có lời văn

4/22/2017 3:27:17 PM

Ôn tập: Các số đến 10

4/22/2017 12:18:02 PM

Giải toán có lời văn

4/22/2017 10:39:21 AM

Phép cộng dạng 14+3

4/21/2017 8:12:48 AM

Các số tròn chục

4/20/2017 9:25:59 AM

Bé hơn. Dấu

4/19/2017 6:40:22 PM

phép trừ trong phạm vi 8

4/18/2017 6:53:15 PM

Số 0 trong phép trừ

4/16/2017 6:06:19 PM

CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

4/16/2017 5:56:24 PM

Cắt dán hình vuông

4/14/2017 8:32:01 AM

Cắt dán hình vuông

4/14/2017 8:30:49 AM

14+3

4/14/2017 8:27:53 AM

Muoi mot muoi hai

4/12/2017 3:59:32 PM

Muoi ba muoi bon muoi lam

4/12/2017 3:57:37 PM