Toán học 1

Toán học 1

Số 0 trong phép cộng

10/28/2017 4:36:49 PM

Phép cộng trong phạm vi 4

10/26/2017 9:12:18 PM

Tiết 27 luyện tập

10/25/2017 8:55:27 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/25/2017 8:26:06 PM

Điểm. Đoạn thẳng

10/25/2017 1:08:30 PM

Các số tròn chục

10/25/2017 1:05:48 PM

Phép cộng trong phạm vi 10

10/25/2017 1:05:00 PM

Luyện tập chung Trang 42

10/25/2017 1:04:28 PM

Phép trừ trong phạm vi 5

10/25/2017 12:54:06 PM

Phép trừ trong phạm vi 4

10/25/2017 12:53:41 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/25/2017 12:53:07 PM

Các số tròn chục

10/24/2017 6:15:44 PM

Phép trừ trong phạm vi 4

10/24/2017 2:40:27 PM

Phép cộng trong phạm vi 3

10/23/2017 11:18:30 PM

Số 0 trong phép cộng

10/23/2017 11:12:05 PM

Số 0 trong phép cộng

10/23/2017 7:54:46 AM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/22/2017 9:20:48 PM

Phép cộng trong phạm vi 3

10/19/2017 10:41:24 PM

Phép cộng trong phạm vi 4

10/19/2017 9:48:59 PM

Phép cộng trong phạm vi 4

10/19/2017 9:15:59 PM

Số 0 trong phép cộng

10/19/2017 8:21:20 PM

Số 0 trong phép cộng

10/19/2017 8:19:09 PM

Số 0 trong phép cộng

10/19/2017 8:18:17 PM

Số 0 trong phép cộng

10/19/2017 7:52:36 PM

Luyện tập Trang 52

10/19/2017 7:25:10 PM

Phép cộng trong phạm vi 3

10/18/2017 9:45:01 PM

Luyện tập chung Trang 92

10/18/2017 8:01:29 PM

Phép cộng trong phạm vi 6

10/17/2017 10:42:39 PM

Phép trừ trong phạm vi 3

10/17/2017 7:06:47 PM

phep cong trong pham vi 3

10/17/2017 12:43:03 PM

Phép cộng trong phạm vi 3

10/17/2017 9:31:36 AM

giáo án lớp 1

10/16/2017 8:51:47 PM

Luyện tập chung Trang 53

10/16/2017 7:25:45 PM

Số 7

10/16/2017 3:24:06 PM

Tiết học đầu tiên

10/16/2017 3:19:27 PM

Bằng nhau. Dấu =

10/16/2017 3:02:58 PM

Các số 1, 2, 3

10/16/2017 9:31:49 AM

Phép cộng trong phạm vi 3

10/16/2017 8:36:36 AM