Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tập đọc 1

Tuần 2. Bàn tay mẹ

5/13/2018 9:33:30 AM

bác đưa thu

5/9/2018 8:32:42 PM

bác đưa thư

5/9/2018 8:30:57 PM

đi học

5/9/2018 8:19:55 PM

tap doc 1 bai lam anh

5/3/2018 5:12:01 AM

Đi học (Tiết 1)

4/30/2018 6:40:47 PM

Nói dối hại thân (Tiết 1)

4/30/2018 6:39:28 PM

Nói dối hại thân

4/29/2018 8:42:46 AM

Di hoc

4/26/2018 5:17:00 AM

4/24/2018 11:18:58 AM

cai bong

4/23/2018 9:42:13 PM

cái bống

4/23/2018 9:29:03 PM

cay bang

4/22/2018 10:45:37 PM

tap dọc 1 bai đi học

4/22/2018 6:48:17 PM

tập đọc 1 bai cay bàng

4/22/2018 1:57:30 PM

Tuần 7. Chuyện ở lớp

4/20/2018 3:53:28 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/20/2018 8:04:49 AM

Sau cơn mưa

4/18/2018 10:34:44 PM

10a5

4/16/2018 9:58:52 AM

10a5

4/16/2018 9:46:00 AM

Hoat dong tap the

4/16/2018 8:58:48 AM

Hoạt động tập thể

4/16/2018 8:05:26 AM

4/15/2018 8:02:43 PM

tap doc 1: chú công

4/14/2018 8:13:27 PM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/14/2018 6:30:51 AM

tap doc 1 tuan 9 bai ho guom

4/13/2018 7:21:06 PM

tap doc 1 tuan 8 bai hai chi em

4/11/2018 11:05:19 AM

Tuần 3. Hoa ngọc lan

4/9/2018 9:00:26 PM

Tuần 10. Cây bàng

4/9/2018 10:06:00 AM

Tuần 5. Quà của bố

4/9/2018 8:20:52 AM

Tuần 5. Quà của bố

4/9/2018 2:25:34 AM

Tuần 7. Người bạn tốt

4/8/2018 10:30:38 AM

Tuần 8. Kể cho bé nghe

4/7/2018 8:29:11 PM

Tuần 8. Ngưỡng cửa

4/7/2018 2:16:44 PM

Tuần 6. Mời vào

4/7/2018 9:27:07 AM

Tuần 6. Mời vào

4/4/2018 10:48:33 PM

Tuần 7. Người bạn tốt

4/4/2018 9:00:31 PM

Tuần 3. Hoa ngọc lan

4/4/2018 10:22:29 AM

Tuần 12. ò... ó... O

4/2/2018 4:14:59 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/1/2018 10:05:02 PM