Tập đọc 1

Tập đọc 1

Tuần 1. Trường em

11/22/2017 11:10:44 PM

Tuần 11. Bác đưa thư

11/21/2017 8:41:55 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

10/25/2017 8:52:44 PM

Tập đọc lớp 1 - Cái Bống

10/17/2017 8:46:57 PM

Tuần 9. Hồ Gươm

10/9/2017 9:45:59 PM

Tập đọc Bàn Tay mẹ

9/10/2017 12:10:02 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

9/6/2017 9:03:23 AM

Tuần 9. Luỹ tre

8/23/2017 9:34:21 PM

Tuần 3. Mưu chú Sẻ

7/15/2017 9:43:03 PM

Tuần 26

7/7/2017 5:43:59 PM

bài: hai chị em

6/9/2017 10:08:04 AM

Bài giảng Cây Bàng-Lớp 1

4/24/2017 3:16:18 PM

Tuần 10. Nói dối hại thân

4/23/2017 8:13:36 PM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/22/2017 10:08:12 PM

Tuần 5. Ngôi nhà

4/22/2017 12:09:15 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/22/2017 12:04:39 PM

Tuần 3. Hoa ngọc lan

4/22/2017 11:02:39 AM

Tuần 1. Tặng cháu

4/22/2017 10:45:25 AM

Tuần 10. Đi học

4/18/2017 8:50:57 PM

Tuần 10. Đi học

4/18/2017 8:08:35 PM

Tuần 1. Cái nhãn vở

4/18/2017 6:50:47 PM

Tuần 2. Vẽ ngựa

4/15/2017 6:21:56 PM

Tuần 8. Hai chị em

4/14/2017 8:40:32 PM

Tuần 9. Hồ Gươm

4/13/2017 8:44:17 AM

Tuần 11. Bác đưa thư

4/10/2017 8:24:53 PM

Tuần 8. Kể cho bé nghe

4/9/2017 9:33:21 PM

Tuần 8. Ngưỡng cửa

4/9/2017 9:16:43 PM

Tuần 2. Bàn tay mẹ

4/6/2017 8:59:30 PM

Tuần 7. Người bạn tốt

4/4/2017 8:41:38 PM

Tuần 7. Mèo con đi học

4/3/2017 9:31:29 PM

Tuần 6. Mời vào

4/2/2017 10:43:56 PM

Đần sen Tuần 29

4/2/2017 7:27:08 PM

Tuần 2. Cái Bống

3/30/2017 10:42:29 PM

Tuần 1. Tặng cháu

3/28/2017 5:57:00 PM

Tuần 6. Mời vào

3/27/2017 8:41:41 PM

Tuần 2. Vẽ ngựa

3/22/2017 7:59:04 PM

Tuần 3. Ai dậy sớm

3/22/2017 8:57:52 AM

Tuần 2. Cái Bống

3/21/2017 7:57:00 PM