Kể chuyện 2

Kể chuyện 2

Tuần 14. Câu chuyện bó đũa

11/26/2017 5:19:21 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

11/25/2017 11:15:03 AM

Tuần 12. Sự tích cây vú sữa

11/16/2017 8:53:51 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

10/28/2017 11:03:19 AM

Tuần 10. Sáng kiến của bé Hà

10/27/2017 10:16:10 PM

Tuần 11. Bà cháu

10/24/2017 10:41:07 AM

Tuần 6. Mẩu giấy vụn

10/14/2017 9:35:10 PM

Tuần 4. Bím tóc đuôi sam

10/12/2017 8:39:04 PM

tuần 8 : người mẹ hiền

10/9/2017 8:17:07 PM

Tuần 17. Tìm ngọc

10/1/2017 5:35:34 PM

Tuần 2. Phần thưởng

9/11/2017 11:23:31 PM

Tuần 15. Hai anh em

7/22/2017 2:58:23 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

7/19/2017 10:26:27 PM

Tuần 11. Bà cháu

6/18/2017 12:13:33 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

6/4/2017 4:53:58 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

6/4/2017 4:37:22 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

5/2/2017 9:37:15 AM

Tuần 33. Bóp nát quả cam

4/24/2017 10:07:24 PM

Tuần 32. Chuyện quả bầu

4/24/2017 9:15:52 PM

Tuần 33. Bóp nát quả cam

4/23/2017 10:05:10 PM

Tuần 33. Bóp nát quả cam

4/22/2017 4:24:58 PM

Tuần 32. Chuyện quả bầu

4/16/2017 5:04:11 PM

Tuần 32. Chuyện quả bầu

4/16/2017 4:33:14 PM

Tuần 32. Chuyện quả bầu

4/2/2017 8:32:33 AM