Tập đọc 3

Tập đọc 3

Tuần 10. Thư gửi bà

8/6/2017 4:50:15 AM

Tuần 2. Cô giáo tí hon

7/2/2017 3:45:21 PM

Tuần 2. Cô giáo tí hon

7/2/2017 3:41:48 PM

Tuần 8. Tiếng ru

5/24/2017 10:11:15 AM

Chính tả: Bận

5/21/2017 3:05:05 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

5/20/2017 8:58:16 PM

Chính tả: Bận

5/18/2017 9:31:33 AM

Tập viết: Ôn chữ hoa L

5/18/2017 8:55:45 AM

Chính tả: Ơ-ĐI-XƠN

5/18/2017 8:23:37 AM

Tập đọc: Tiếng ru

5/17/2017 9:24:43 AM

Tuần 22. Chiếc máy bơm

5/11/2017 11:36:08 AM

Tuần 25. Hội vật

5/1/2017 9:05:51 PM

Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

4/28/2017 6:51:32 AM

Tuần 8. Tiếng ru

4/26/2017 10:35:56 PM

Tuần 5. Mùa thu của em

4/25/2017 11:47:45 AM

Tuần 10. Quê hương

4/25/2017 11:40:36 AM

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

4/25/2017 11:36:32 AM

Tuần 30. Một mái nhà chung

4/24/2017 11:00:57 AM

Tuần 33. Cóc kiện Trời

4/24/2017 10:27:54 AM

Tuần 33. Cóc kiện Trời

4/23/2017 9:09:41 PM

Tuần 29. Buổi học thể dục

4/22/2017 12:26:04 PM

Tuần 30. Một mái nhà chung

4/19/2017 10:30:15 PM

Tuần 33. Cóc kiện Trời

4/19/2017 8:52:38 AM

Tuần 32. Mè hoa lượn sóng

4/18/2017 6:32:58 PM

Tuần 32. Cuốn sổ tay

4/18/2017 3:58:25 PM

Tuần 31. Bài hát trồng cây

4/13/2017 11:15:23 PM

Tuần 31. Bài hát trồng cây

4/12/2017 12:10:47 PM

Tập đọc - Hai bàn tay em

4/11/2017 5:00:36 PM