Tập đọc 2

Tập đọc 2

Tuần 16. Thời gian biểu

7/22/2017 4:11:28 PM

Tuần 15. Bé Hoa

7/22/2017 3:01:07 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

7/19/2017 10:23:53 PM

Tuần 12. Mẹ

7/19/2017 9:50:22 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

6/18/2017 12:17:27 PM

Tuần 11. Bà cháu

6/18/2017 12:08:25 PM

Tuần 10. Bưu thiếp

6/6/2017 11:14:45 AM

Tuần 8. Người mẹ hiền

6/4/2017 4:32:35 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

6/4/2017 4:31:28 PM

Tuần 15. Hai anh em

5/29/2017 8:52:32 PM

Tuần 25. Bé nhìn biển

5/29/2017 8:49:27 PM

Tuần 32. Tiếng chổi tre

5/29/2017 8:40:41 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

5/22/2017 5:34:13 PM

Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ

5/21/2017 10:47:42 PM

Tập đọc: Bé nhìn biển

5/16/2017 2:35:03 PM

Chính tả

5/16/2017 2:23:14 PM

Luyện từ và câu

5/16/2017 2:21:02 PM

Tuần 25. Bé nhìn biển

5/5/2017 11:35:23 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

5/2/2017 9:39:49 AM

Tuần 31. Chiếc rễ đa tròn

5/1/2017 11:04:09 AM

Tuần 25. Bé nhìn biển

4/29/2017 10:50:23 AM

Tuần 26. Sông Hương

4/29/2017 7:04:05 AM

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

4/29/2017 6:59:51 AM

Tuần 24. Quả tim khỉ

4/29/2017 6:32:49 AM

Tuần 33. Lá cờ

4/25/2017 12:21:52 PM

Tuần 33. Lá cờ

4/25/2017 12:20:56 PM

Tuần 33. Lượm

4/24/2017 9:58:28 PM