Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tập đọc 2

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

6/12/2018 3:53:20 PM

Tuần 19. Thư Trung thu

5/25/2018 1:24:15 PM

Tuần 26. Tôm Càng và Cá Con

5/24/2018 11:28:22 PM

Tuần 32. Tiếng chổi tre

5/22/2018 4:23:16 AM

Tuần 28. Cây dừa

5/17/2018 9:14:07 PM

Tuần 20. Mùa xuân đến

5/17/2018 9:03:30 PM

2018

5/16/2018 5:42:21 PM

Tập đọc lớp 2. 2018

5/16/2018 5:41:43 PM

Tuần 13. Bông hoa Niềm Vui

5/13/2018 12:06:12 PM

Tuần 17. Tìm ngọc

5/12/2018 2:50:22 PM

Tuần 28. Kho báu

5/12/2018 2:41:06 PM

Tuần 29. Những quả đào

5/12/2018 2:28:01 PM

4/23/2018 10:37:53 PM

4/23/2018 10:36:03 PM

Tập đọc Chiếc rễ đa tròn

4/23/2018 10:54:04 AM

4/23/2018 8:16:10 AM

Tap dọc tuan 32

4/23/2018 7:34:31 AM

Tuần 12. Sự tích cây vú sữa

4/17/2018 10:27:58 AM

Tuần 2. Làm việc thật là vui

4/17/2018 10:22:49 AM

chuyen qua bau

4/15/2018 10:22:25 PM

noi quy dao khi

4/15/2018 10:21:14 PM

chim son ca va bong cuc trang

4/15/2018 9:56:01 PM

bảng nhân 3

4/15/2018 9:53:15 PM

4/15/2018 9:52:13 PM

4/15/2018 9:49:50 PM

4/15/2018 9:49:28 PM

TẬP ĐỌC TUÀN 32.

4/15/2018 2:50:50 PM

Tập đọc Chuyện quả bầu

4/14/2018 9:43:57 PM