Học vần 1

Học vần 1

Bài 30. ua, ưa

7/21/2017 10:41:55 AM

Bài 29. ia

7/21/2017 10:26:48 AM

Hướng dẫn học

7/7/2017 5:38:33 PM

Bài 53. ăng, âng

6/3/2017 9:26:30 AM

Bài 89. iêp, ươp

5/26/2017 12:52:12 PM

Bài 40. iu, êu

5/26/2017 12:46:03 PM

Bài 24. q-qu, gi

5/26/2017 12:36:47 PM

Bài 69. ăt, ât

5/21/2017 10:35:27 PM

Viết chữ t

5/9/2017 9:44:00 AM

Bài 47. en, ên

5/3/2017 10:08:58 AM

Cây bàng

4/24/2017 12:47:57 PM

uân, uyên

4/22/2017 7:20:10 AM

luện tập: chính tả

4/20/2017 9:31:31 AM

Bài 61. ăm, âm

4/16/2017 7:56:11 PM

Bài 44. on, an

4/14/2017 1:22:49 PM

Mối liên hệ giữa các vần

4/14/2017 10:07:47 AM

Sói và Cừu

4/14/2017 10:06:37 AM

Ôn tập

4/14/2017 10:05:49 AM

Rùa và Thỏ

4/14/2017 10:04:01 AM

Hoa Ngọc Lan

4/14/2017 10:02:32 AM

Truong em

4/14/2017 10:01:57 AM

Cái Bống

4/14/2017 10:01:09 AM

Nguong cua

4/14/2017 10:00:26 AM

Ngôn nhà

4/14/2017 9:59:38 AM

Luật chính tả

4/14/2017 9:59:00 AM

Dê con nghe lời mẹ

4/14/2017 9:58:26 AM

Trí khôn

4/14/2017 9:57:43 AM

Bàn tay mẹ

4/14/2017 9:53:53 AM

Bài 44. on, an

4/14/2017 9:53:04 AM

Bài 77. ăc, âc

4/14/2017 9:52:35 AM

Ôn tập

4/14/2017 9:51:10 AM

Bài 75. Ôn tập

4/14/2017 9:50:36 AM

Bài 44. on, an

4/14/2017 9:49:52 AM

Bài 77. ăc, âc

4/14/2017 9:49:09 AM

Bài 38. eo, ao

4/13/2017 10:03:55 PM

Bài 37: Ôn tập

4/12/2017 7:59:38 AM

Sói và Cừu

4/12/2017 7:49:13 AM

Rùa và Thỏ

4/12/2017 7:48:45 AM

Hoa Ngoc Lan

4/12/2017 7:48:17 AM

Truong em

4/12/2017 7:47:47 AM