Mĩ thuật 4

Mĩ thuật 4

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

4/18/2015 3:46:19 PM

Bài 9. Vẽ đơn giản hoa, lá

4/18/2015 3:40:20 PM

Bài 27. Vẽ cây

4/14/2015 1:14:17 PM

bài 27: vẽ theo mẫu : vẽ cây

4/12/2015 10:46:24 PM

Tuần 4. Ông ngoại

3/26/2015 10:34:36 PM

Bài 26. Xem tranh của thiếu nhi

3/24/2015 10:45:59 AM

Bài 28. Trang trí lọ hoa

3/22/2015 8:22:14 PM

Bài 28. Trang trí lọ hoa

3/17/2015 8:34:38 PM

Bài 28. Trang trí lọ hoa

3/17/2015 8:28:40 PM

Bài 27. Vẽ cây

3/16/2015 4:29:15 PM

Bài 27. Vẽ cây

3/12/2015 5:14:05 PM

Bài 25. Đề tài Trường em

3/8/2015 7:47:04 PM

ĐỒ VẬT DẠNG HÌNH TRỤ

2/16/2015 1:37:04 PM

Bài 22. Vẽ cái ca và quả

2/6/2015 8:08:34 AM

Bài 21. Trang trí hình tròn

2/5/2015 2:20:20 PM

XEM TRANH HỌA SỸ

2/4/2015 4:24:57 PM

Bài 28. Trang trí lọ hoa

1/23/2015 12:21:13 PM

Xem tranh dân gian Việt Nam

1/22/2015 9:52:57 PM

Trang trí lọ hoa

1/21/2015 3:19:37 PM

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

1/19/2015 10:25:46 PM

Bài 11. Xem tranh của hoạ sĩ

1/18/2015 10:46:19 PM

Bài 15. Vẽ chân dung

1/15/2015 11:50:28 PM