Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học

Polyvinylclorua (PVC)

5/3/2018 6:03:21 PM

Giới thiệu GLP

3/8/2018 12:47:55 PM

công nghệ xử lí khí H2S

1/18/2018 9:00:50 AM

CHƯƠNG ĐIỆN HÓA HỌC

1/5/2018 6:34:48 PM

aldehyd ceton

6/23/2017 8:23:45 AM

Điện hoá học

4/13/2017 4:16:48 PM

bao bì lon nhôm

3/19/2017 9:50:01 AM

gluxit

8/6/2015 10:22:35 PM

nhóm VA

11/9/2014 3:23:48 PM

Hóa phân tích đại cương

5/19/2014 9:56:20 AM

Hóa phân tích đại cương

5/19/2014 9:55:15 AM

Florua

5/6/2014 3:17:53 PM

Chất độc trong môi trường

3/5/2014 11:47:38 AM

CARBONHYDRATE METABOLISM1

2/21/2014 7:04:14 PM

bài halogen

1/21/2014 1:18:50 AM

hóa phân tích

12/2/2013 9:52:45 AM

báo cáo hóa phân tích

12/2/2013 9:50:49 AM

nhật ký thực tập

11/29/2013 11:01:59 AM

hóa sinh

10/30/2013 2:09:07 PM

bai tap co so ly thuyet hoa hoc

7/31/2013 3:27:07 PM

BẢO QUẢN THANH LONG

5/22/2013 12:13:20 PM

BẢO QUẢN SAU RIENG

5/22/2013 12:10:43 PM

BẢO QUẢN HẠT NGÔ, bắp

5/22/2013 12:03:14 PM